RealTime

David Miscavige offentliggør L. Ron Hubbards Basics Bøger og Foredrag om Dianetics og Scientology foran titusinder ved en event der blev internationalt udsendt i 2007.

I 2007 stod David Miscavige foran Scientologister der kom fra hele verden for at deltage i en meget omtalt begivenhed. Hvad han snart ville beskrive var “genvindingen af Dianetics og Scientology” — en begivenhed, sagde han, der ville “ændre Scientology verdenen for evigt”. I løbet af de næste adskillige timer berettede han hele historien til et publikum af tusinder der var samlet i Clearwater i Floridas Ruth Eckerd Hall.

Mr. Miscavige beskrev i detaljer forskningsprojektet for at sikre ægtheden af al Scientology Skrift som findes i L. Ron Hubbards skriverier og indspillede foredrag. En udfordrende opgave var blevet sat i gang: at lokalisere mr. Hubbards bøger, bekræfte ægtheden af de eksisterende tekster mod deres originaler, korrigere for eventuelle fejl eller afvigelser og bringe dem tilbage til deres oprindelige og uforfalskede form.

Man fandt straks ud af at afvigelserne fra de originale manuskripter var langt mere omfattende end først antaget: fejl i transskription og tegnsætning af enhver art, kapitler der blev indbundet i forkert rækkefølge eller endog midt i et andet kapitel — for ikke at nævne en forlæggers “værk” som havde fjernet alle paragrafinddelingerne for at reducere sideantallet.

“Dertil lægger vi ‘redaktøren’”, forklarede mr. Miscavige, “som i stedet for at rette fejlen kom med sine egne ‘forklarende’ fodnoter for at gøre rede for hvad L. Ron Hubbard virkelig mente.”

Mr. Miscavige berettede om et bemærkelsesværdigt eksempel på at genvinde teknologien i forbindelse med projektet. Da antallet af sider i en bog ikke stemte overens med antallet af dikterede indspilninger der var til rådighed blev der atter søgt gennem arkiverne hvor der blev fundet tre længe forbigåede vinylplader som var mærket “UNK” for “Unknown” (ukendt). Da man fandt ligeså forældede afspilningsudstyr opdagede man at disse optagelser havde to ekstra kapitler fra mr. Hubbards manuskript til Dianetics: Den Oprindelige Afhandling fra 1948. Diktatet viste også at andre kapitler var blevet trykt i den forkerte rækkefølge siden først offentliggjort. Hele manuskriptet var nødt til at blive korrigeret og afsluttet. I dag står det som den første og mest grundlæggende beskrivelse af sindets karakter og funktion.

I de efterfølgende år blev hvert et ord og hver en linje i alle L. Ron Hubbards værker efterforsket, bekræftet som værende ægte eller korrigeret for at sikre absolut ægthed. Den standard som mr. Miscavige satte var perfektion og det er den eneste passende standard for L. Ron Hubbards værker.

Hvert et ord og hver en linje i alle L. Ron Hubbards værker blev efterforsket, bekræftet som værende ægte eller korrigeret for at sikre absolut ægthed.

Efter dette formidable redaktionelle arbejde blev hver eneste af de 18 bøger omhyggeligt designet, sat, trykt og indbundet med henblik på at opnå den højeste grad af læselighed, forståelse, kvalitet og holdbarhed — for ikke at nævne rent æstetiske betragtninger.

Mr. Miscavige opsummerede den bedrift:

“Vi taler ikke om ‘korrigerede’ manuskripter,” sagde han. “Ikke om ‘nyligt bekræftede som værende ægte’ manuskripter. Og de er bestemt ikke bare ‘genindpakket’. Det vi taler om er 100 % uforfalsket SOURCE.”

Fra dette storslåede projekt kom en lige så dramatisk bedrift: genvindingen af foredragsrækker der passer til hver bog, 280 foredrag i alt.

Hvert foredrag blev produceret med verificerede transskriptioner og supplerende referencer, såvel som en detaljeret ordliste der definerede ord som mr. Hubbard brugte for at sikre forståelse hos enhver lytter.

Hver bog og foredrag blev så reproduceret og udgivet på verdens 17 hovedsprog.

Sammen er disse bøger og foredrag kendt over hele verden som “Basics” — og udgør Scientology Broens grundlæggende materialer .

Denne storslåede proces frembragte udelukkende de nøjagtige og ægte Scientology Skrifter som de blev skrevet af mr. Hubbard.

EFTERSPØRGSLEN STIGER FOR RESTAUREREDE DIANETICS OG SCIENTOLOGY VÆRKER

Udgivelsen af Basics Bøger og Foredrag betød at enhver Scientologist nu kunne studere grundlaget for Scientology religionen nemt, hurtigt og i kronologisk rækkefølge og på den måde få en hidtil uovertruffen forståelse af religionen og dens anvendelse i tilværelsen.

Som et enkelt eksempel på deres indvirkning kan det nævnes at i løbet af de sidste 50 år forud for udgivelsen af Basics var der 39 millioner eksemplarer af L. Ron Hubbards skrevne og indtalte værker om Dianetics og Scientology i omløb. Inden for de første to år efter deres udgivelse i 2007 blev der distribueret over 60 millioner eksemplarer af Grundlæggerens Bøger og Foredrag.

I og med at Basics nu findes på 17 sprog og de mest grundlæggende af dem findes på 50 sprog er det samlede antal af Dianetics og Scientology oversættelser, i løbet af det sidste årti, 10 gange større end i løbet af de foregående fem årtier.

Men selvfølgelig kan den virkelige betydning af genvindingen og restaureringen af Dianetics og Scientology materialerne kun måles imod antallet af forbedrede liv. Basics Bøger og Foredrag indeholder principper som millioner har anvendt efterfølgende for at opnå deres mest eftertragtede mål af åndelig genopløftning.

RENÆSSANCE