RealTime

Vel vidende at mr. Hubbard havde givet stærke formaninger til nationale regeringer om at opretholde Menneskets fundamentale rettigheder og om at rette sig efter de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948 blev mr. Miscavige inspireret til at lancere Scientology Kirkens globale kampagne for menneskerettigheder.

Den anstrengelse er blevet budt velkommen af grupper rundt om i verden som et vitalt program til at skabe en mere fredelig verden ved at fremlægge de rettigheder der ligger vægt på medmenneskelig medfølelse og forståelse.

David Miscavige stod i spidsen for skabelsen af et internationalt undervisningsprogram om menneskerettigheder der nu når ud til millioner hvert år med et universelt budskab om menneskerettigheder.

Den overbevisning at hele menneskeheden er berettiget til umistelige rettigheder er et centralt punkt i Scientology. I mere end 50 år har Scientologister forsvaret de uundværlige principper om beskyttelsen af menneskerettighederne.

I dag sponserer Scientology Kirken den største ikke-statslige informationskampagne for at fremme FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder.

Kirkens verdslige menneskerettighedsinitiativer sponserer grupper og aktiviteter og tilbyder undervisningsmaterialer om disse rettigheder til enkeltpersoner, grupper og offentlige myndigheder i 197 lande. Disse værker som mr. Miscavige anviste omfatter:

  • Hæfterne om “Hvad er Menneskerettigheder?” og public service-meddelelser som uddanner unge og voksne på et let forståeligt sprog i betydningen af de 30 artikler fra Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.
  • En studievejledning, en aktivitetshåndbog og et sæt af undervisningsmaterialer der giver lærere, menneskerettighedsaktivister og myndigheder effektive redskaber til at undervise unge og voksne i deres menneskerettigheder.
  • En dokumentar-video, Historien om Menneskerettigheder, supplerer hæfterne, public service-meddelelserne og er integreret i undervisningsplanen.

Til dato har programmet dannet partnerskaber med over 2 200 organisationer og offentlige myndigheder for at fremme menneskerettighederne over hele kloden. Desuden er mere end 1,8 millioner studerende nu i stand til at undervise i menneskerettigheder og over 42 000 skoler i verden har indført undervisningsplanerne der alle stilles gratis til rådighed for undervisere.

Jeg må rose Scientology Kirken for dens Unge for Menneskerettigheder-program, som er et enestående eksempel på anvendelse af kunst til at støtte undervisning i menneskerettigheder rundt om i verden. Repræsentant for UNESCOs fredsuniversitet

VERDENSOMSPÆNDENDE KAMPAGNER FOR SOCIALE FORBEDRINGER