RealTime

Hvert 12. sekund begynder endnu et skolebarn at eksperimentere med ulovlige stoffer for første gang — ikke nogen rar påmindelse om hvor udbredt stofmisbrug er blevet blandt unge i vores moderne samfund.

For at bekæmpe denne epidemi har Scientology Kirken under mr. Miscaviges lederskab sponseret den største ikke-statslige oplysnings- og forebyggende kampagne om stoffer i Verden.

Til dato har Kirke-sponserede Stoffri Verden-programmer uddelt over 100 millioner hæfter overalt i verden.

Det er blevet overbevisende dokumenteret at gør man børn og unge bekendt med sandheden om stoffer — saglig information om hvad stoffer er og hvad de gør — falder antallet af misbrugere i samme omfang. Gennem statistiske undersøgelser vurderer Stoffri Verden-kampagnen at den til dato har forhindret at omkring 500 000 unge mennesker rundt om i verden bruger rekreative stoffer — eller værre: dykker ned i den ødelæggende og bedøvende verden af altopslugende afhængighed.

Mr. Miscaviges oprindelige initiativ omfattede en garanti for at kampagnens informative materialer ville være gratis til rådighed for alle der anmodede om dem. Som følge af den erklæring producerer Scientology Kirken verdslige publikationer (der ikke indeholder bestræbelser på at fortale Scientologys troslære) til ligesindede koalitioner mod stoffer, statslige institutioner, borgergrupper og skoler.

Den moderne og slagkraftige læseplan omfatter:

Alt i alt repræsenterer Stoffri Verden-kampagnen et enormt skridt i retning af at løfte en generation der håber at forblive fri af narkotikaafhængighedens ødelæggelser hele deres liv.

Ved at dele jeres viden og ekspertise med os har Stiftelsen for en Stoffri Verden spillet en betydelig rolle for DEA’s succes med sit program, der arbejder for at mindske stofmisbrug i samfundet.Politi-specialist, Narkopolitiet, USA

VERDENSOMSPÆNDENDE KAMPAGNER FOR SOCIALE FORBEDRINGER