RealTime

מר מיסקביג' בסיינט-היל בסאסקס, אנגליה. ברקע נראה ביתו של ל. רון האברד על השטח בן 240 הדונם שבו גם עומד ארגון מתקדם של Scientology.

דיוויד מיסקביג', שנולד ב-1960, היה סיינטולוג רוב חייו. הוא עדיין זכור בתור עילוי בן 12 שהגיע לסיינט-היל בסאסקס, אנגליה. סיינט-היל היתה ביתו של ל. רון האברד מ-1959 עד 1966, המקום שבו הוא חקר ופיתח את עבודתו החלוצית על המיינד והנפש, ומרכז ההכשרה של הדת. במסגרת הזו – כשהוא זוכה לכבוד בקרב סיינטולוגים – דיוויד מיסקביג' גרם לראשים להסתובב, כשהוא שירת בתור האודיטור המקצועי הצעיר ביותר במרכז ההדרכה המפורסם של האברד בסיינט-היל שבאנגליה.

בקושי שנה אחרי שהוא נכנס לארגון הימי – המסדר הדתי של Scientology – בגיל 16, הוא היה בין קומץ האנשים שנבחרו לעבוד ישירות עם ל. רון האברד. מר האברד, שזיהה את יכולותיו של הבחור בן ה-17, מינה את דיוויד מיסקביג' לדירקטור הצילום לסרטי ההכשרה המקוריים של Scientology.

זמן קצר לאחר מכן, לבקשתו של מר האברד, מר מיסקביג' שימש בתור Action Chief, המנהל הבכיר שפיקח על פרויקטים שעסקו בארגונים של Scientology ברחבי העולם. בגיל 18, דיוויד מיסקביג' הפך לאיש ש-ל. רון האברד ביקש ממנו לבצע את המשימות החשובות ביותר שלו. אף מנהל בהיסטוריה של התנועה מעולם לא פעל באינטראקציה רבה יותר עם ל. רון האברד מאשר מר מיסקביג'. הם היו בתקשורת קבועה.

בשנים מאוחרות יותר, ל. רון האברד תיאר מנהל נועז בכנסייה שזיהה ולאחר מכן ניקה את שורות הארגון מחברי צוות מושחתים שניסו לתפוס שליטה על Scientology בזמן שמר האברד היה עסוק במחקר אינטנסיבי ולא היה מעורב ישירות בניהול היומיומי של הדת.

כשמר האברד חשב על מה שכמעט התרחש, הוא הצהיר:

"אז תסלחו לי על כך שלא ניהלתי את הכנסייה כשהיא כמעט נפלה לידיים עוינות. הכול הסתדר בסוף. למה? כי סיינטולוגים אמיתיים וידאו שזה יקרה. האמון שלי היה מוצדק".

אותו "סיינטולוג אמיתי" ש-ל. רון האברד דיבר עליו היה דיוויד מיסקביג'.

דיוויד מיסקביג' באחוזת סיינט-היל

ב-1982 מר האברד ביקש שיבוצע ארגון מחדש של המבנה התאגידי של הכנסייה על מנת להבטיח שהכנסייה והדת יוכלו להמשיך להתקדם אל הנצח, ותמיד להישאר נאמנות לחומרים של ה-"מקור" – המונח שמשתמשים בו עבור הפילוסופיה של ל. רון האברד, קווי המדיניות שלו והתיאולוגיה הבסיסית של הדת. לפיכך, מר האברד הקים את ה-Religious Technology Center כדי שיחזיק בסימנים המסחריים של Scientology ו‑Dianetics וישמר את דת ה‑Scientology, יקיים אותה ויגן עליה. הוא מינה את מר מיסקביג' בתור נאמן של אותו ארגון דתי.

מר האברד גם מינה את דיוויד מיסקביג' בתור יושב-ראש הארגון שאחראי לפיקוח ולטיפול בענייניו האישיים למשך שארית חייו.

ל. רון האברד תיאר בפירוט תוכנית-אב עבור ההתרחבות העתידית של Scientology. הוא התווה פרויקטים שהוא ראה בהם קריטיים לאותה התרחבות, כולל אימות כל חומרי ה-'מקור' והגנה עליהם. הוא נתן אמון מלא בדיוויד מיסקביג', החבר הוותיק שהוא אישית שימש כמורהו הרוחני, שיוציא לפועל את הפרויקטים האלה וימשיך להגן על הדת.

לאחר פטירתו של ל. רון האברד ב-1986, מר מיסקביג' היה זה שניווט את Scientology דרך זמנים מאתגרים רבים, כי כפי שההיסטוריה מוכיחה, המבחן האמיתי של כל דת הוא לשרוד את מותו של מייסדה. ואכן, מר מיסקביג' הוא זה שהבטיח את אותה הישרדות על-ידי השגת הכרה דתית מלאה בארצות-הברית והובלת Scientology אל הזירה העולמית.

מאז, מר דיוויד מיסקביג' נושא בנאמנות את המורשת של ל. רון האברד אל העתיד וממשיך לממש את חזונו. כתוצאה מכך, Scientology נחשבת היום לדת העצמאית היחידה שהופיעה במאה ה-20, שצומחת מהר יותר מכל דת אחרת בתקופה המודרנית.

אמון וידידות הם דברים שמחשלים אותם באש ומעצבים אותם על סדן החיים. עברנו הרבה דברים ביחד. אני בוטח בך כשם שאתה בוטח בי. ל. רון האברד לדיוויד מיסקביג'

כוכב האמון

כוכב האמון

באוקטובר 1982, מר האברד העניק את סיכת "כוכב האמון" לדיוויד מיסקביג'. הכבוד הזה מונצח באמצעות סיכת זהב מיוחדת עם יהלום במרכז, וכרטיס זיהוי שמציין את חשיבותה. כפי ש-ל. רון האברד כתב, ההכרה היתה "בהשראת הרעיון שאדם עם הסיכה הזו ועם הכרטיס הזה יוכל לטפל בכל סיטואציה ויזכה לאמון מעל ומעבר לאחרים שמתיימרים לנהוג כך".

מר האברד המשיך והסביר שהכרטיס והסיכה מייצגים אדם שהוא ידע מניסיונו ש-"אני יכול לבטוח בו ללא סייג".

בהגשת 'כוכב האמון' למר מיסקביג', ל. רון האברד ציין: "אמון וידידות הם דברים שמחשלים אותם באש ומעצבים אותם על סדן החיים. עברנו הרבה דברים ביחד. אני בוטח בך כשם שאתה בוטח בי".

הכיתוב על גב הכרטיס אומר: ״האדם שעונד את הסיכה הזאת מדבר באופן אישי בשם ל. רון האברד".

הצהרת האמון הפומבית הזו היתה חשובה באופן מכריע כי החל מ-1980, מר האברד החל להתרחק מחיי הציבור על מנת להמשיך במחקרו ובכתביו. הוא נתן לדיוויד מיסקביג' את האחריות לעמוד בדרישות של דת ותנועה שהולכות וגדלות שהצריכו מנהיגות יציבה ונחושה.

אודות דיוויד מיסקביג'