RealTime

ע ל פי הנחייתו של ל. רון האברד, הרמות הגבוהות ביותר של התקדמות ב-'גשר לחופש מוחלט' יועברו בסביבה ללא הסחות דעת, מחוץ לצומתי הדרכים של עולם היומיום.

לפני פטירתו, מייסד ה‑Scientology השלים את מחקרו ברמות האלה, ביצע קודיפיקציה שלהן והפקיד אותן בידי מר מיסקביג' עם האחריות להפוך אותן לזמינות לכל חברי הקהילה המוסמכים.

מר דיוויד מיסקביג' עם רב-החובל של האונייה Freewinds – אתר מבטחים דתי של Scientology להארה רוחנית מתקדמת בנמל הבית שלה בקוראסאו.

למטרה זו, מר מיסקביג' דאג לרכישה ולשיפוץ של כלי השיט הממונע Freewinds ב-1986, במיוחד עבור העברת אותם שירותים בראש ה‑'גשר'. מה שהתגלה בחניכת האונייה ב-1988 היה המרכז האקסקלוסיבי החדש של הארה רוחנית שבו חיים משתנים.

ה‑Freewinds, אונייה שאורכה 134 מטרים ומשקלה 9,780 טון, מאוישת בחברי המסדר הדתי של התנועה. הסטנדרטים הגבוהים הנשמרים על-ידי הצוות זיכו את האונייה בהכרה בתור אחת האוניות הבטוחות ביותר בים. יומן המסע של האונייה כולל כ-400,000 מיילים ימיים של הפלגה בטוחה.

ה‑Freewinds עולה על כל הסטנדרטים להכשרת הצוות שלה. בעוד שכיום לספינות תענוגות יש בדרך כלל רב-חובל אחד, לספינה הזו יש ארבעה, כולם עם רישיון להשיט כל כלי שיט בכל ים. מתוך 50,000 האוניות שמפליגות בשבעת הימים כיום, ה‑Freewinds היא האונייה האזרחית הראשונה שאי פעם נבחרה כפלטפורמה רשמית להכשרה על פי הוראת ארגון הימאות הבינלאומי של האו"ם. קציני ה‑Freewinds וחברי הצוות המנוסים בעלי ההכשרה הגבוהה סיפקו הכשרה בנושאי בטיחות וביטחון ליותר מ-100 רשויות נמלים, גופים של משמר החופים וארגוני ימאות באיזור הקאריביים.

מנהיגים אזרחיים ודתיים מכל האיים ומאמריקה הלטינית מכירים ב-Freewinds כמקום להתחדשות אישית עמוקה, אבל גם כמקור לפתרונות שימלאו את צורכיהם באמצעות התוכניות ההומניטריות והמיזמים הבין-דתיים של התנועה. חינוך בנושא סמים, זכויות האדם, ידיעת קרוא וכתוב, למידה ואתיקה הם חלק מהשליחות החברתית הרחבה יותר שבאמצעותה ה‑Freewinds הביאה לשיתופי פעולה. בעזרת עובדי ציבור אזרחיים ופקידים בכירים בנמלי האיים, המשטרה הארצית וכוחות הצבא בקולומביה, ונצואלה ואקוודור, המסר של זכויות האדם ופעולות הומניטריות מגיע לכולם.

קיומם של תנאי פעילות כאלה הוא חיוני, משום שבחודש יוני כל שנה מתקיים על הספינה שבוע של כינוס דתי של סיינטולוגים מכל העולם שהגיעו לרמה הגבוהה ביותר. האירוע השנתי של יום השנה לשיט הבכורה נערך בהנחיית מר מיסקביג'.

Freewinds
לא זו בלבד שהרמות הגבוהות ביותר של ההתקדמות הרוחנית של Scientology מועברות על ה‑Freewinds, הספינה בת 9,780 הטונות היא גם כלי השיט האזרחי הראשון שנבחר כפלטפורמה רשמית להכשרה על-ידי הסמכות של ארגון הימאות הבינלאומי (IMO).

הוא הכוח המניע מאחורי המיזמים ההומניטריים של ה‑Freewinds והבאת התוכניות ההומניטריות בחסות הארגון לקאריביים ולאמריקה הלטינית. באמצעות הפעילויות האלה, הסיינטולוגים משתפים פעולה עם גופים לאכיפת החוק ועם בכירים בצבא כדי ליישם תוכניות שהוכח שהביאו לירידה דרסטית בפגיעות בזכויות האדם ונלחמו בהשפעות ההרסניות של שימוש בסמים לא חוקיים.

בזכות המאמצים של מתנדבים אזרחים, בכירים בצבא ואנשי משטרה ברחבי האיזור, עשרות מיליוני אנשים חיים כעת חיים מוסריים, ללא סמים וללא פשיעה.

התוכניות של התנועה למען הקהילה קיבלו שבחים מפקידי ממשל כמרכיב מכריע בהבאת שלום לאיזור. ה‑Freewinds מפורסמת לא רק כשליחות דתית, אלא גם כסמל למתן שירותי סיוע הומניטריים ולהבנה.