RealTime

ב-23 ביוני 2018 בברידג׳טאון, ברבדוס, גנרל קרלוס רמירו מנה ברבו, בשם המשטרה הארצית של קולומביה, הגיש למר דיוויד מיסקביג', המנהיג הרוחני של דת ה‑Scientology, את המדליה שנקראת Brigadier General Jaime Ramírez Gómez Inspector General Transparency Medal.
ב-23 ביוני 2018 בברידג׳טאון, ברבדוס, גנרל קרלוס רמירו מנה ברבו, בשם המשטרה הארצית של קולומביה, הגיש למר דיוויד מיסקביג', המנהיג הרוחני של דת ה‑Scientology, את המדליה שנקראת Brigadier General Jaime Ramírez Gómez Inspector General Transparency Medal.
המדליה של Brigadier General Jaime Ramírez Gómez Inspector General Transparency Medal מייצגת "אומץ, גבורה ויושר", ואת "הפגנת האידיאלים, ערכי המוסר והערכים האתיים הגבוהים ביותר".
המדליה של Brigadier General Jaime Ramírez Gómez Inspector General Transparency Medal מייצגת "אומץ, גבורה ויושר", ואת "הפגנת האידיאלים, ערכי המוסר והערכים האתיים הגבוהים ביותר".

המשטרה הארצית של קולומביה חלקה כבוד למר דיוויד מיסקביג' עם אחד הפרסים היוקרתיים ביותר – המדליה שנקראת Brigadier General Jaime Ramírez Gómez Inspector General Transparency Medal – כהוקרה על מנהיגותו בעזרה ליצור שינוי חברתי במדינה דרך העבודה של Scientology.

הטקס, שנערך לצד הרציף בברידג׳טאון, ברבדוס בסיום חגיגת יום השנה לשיט הבכורה של ה‑Freewinds, הכיר במר דיוויד מיסקביג', המנהיג הרוחני של דת ה‑Scientology, כמי שמפגין "אומץ, גבורה ויושר". מר מיסקביג' קיבל תודה על הקדשת משאבים כדי להביא מסרים של שלום ופיוס וגם על יצירת תרומות אחרות לחברה הקולומביאנית דרך תוכניות הסיוע לקהילה של הדת.

מפקח המשטרה הארצית של קולומביה, הגנרל קרלוס רמירו מנה בראבו ערך את הפרזנטציה, וציין שהמדליה של ה‑Brigadier General Jaime Ramírez Gómez Inspector General Transparency Medal היא ״אחד הפרסים היוקרתיים ביותר שהמשטרה יכולה להעניק", והיא מסמלת את אלו שנלחמים עבור "האידיאלים, ערכי המוסר והערכים האתיים הגבוהים ביותר".

בהענקת המדליה, הגנרל מנה מסר את התודה וההערכה של המדינה על מה שהוא אפיין בתור פועלו של מר מיסקביג' "בהצלת האנושות מפני אלימות, רשע, טרור, סחר בסמים וכל הפקטורים השליליים שמאיימים נגדה".

"יש שפע של סיבות לתת את המדליה הזאת לאדם שמוביל את הארגון האדיר הזה של Scientology", אמר הגנרל מנה. "המשטרה הלאומית משבחת, מוקירה וממחישה את הכרת התודה הרבה שלנו על כל ההכשרה, המוטיבציה והכבוד שמר מיסקביג' נתן, לא רק לכל שוטר וקצין בצבא קולומביה, אלא לכל תושב שהפיק תועלת מהטכנולוגיה של ל. רון האברד ומהקמפיינים ההומניטריים שנעשו בהשראתו.

ברכותיי בשם כל המשטרה הקולומביאנית. תודה רבה לך על תמיכתך היקרה מפז בכך שעזרת לנו לבנות חברה חדשה ועל הפיכתנו לחלק מהקבוצה שלך. כמו שמר האברד אמר פעם, 'אנחנו מצילים ישויות ... אנחנו פועלים במונחים של נצח'."