RealTime

המנהיגות [של דיוויד מיסקביג'], קשה להביע אותה במילים כי הוא כל-כך מדהים והוא נותן כל-כך הרבה לדת שלנו. אפשר לומר ש-'הוא נותן את כולו', אבל זה לא באמת יתאר את מה שהוא עושה. אניטה משאדו