RealTime

דיוויד מיסקביג' נלחם הרבה קרבות כדי להגן על זכותנו לדת, שהיא הזכות של כולם. קנון פשבק

טקסט וידיאו:

דיוויד מיסקביג' נלחם הרבה קרבות כדי להגן על זכותנו לדת, שהיא הזכות של כולם. ואני חושבת שלא שמים לב לזה, הרבה פעמים. הוא אומר שזה לא בסדר. אתה לא יכול להפלות אותי לרעה, ואתה לא יכול להפלות אותו לרעה או אותם או כל קבוצה אחרת. והקרבות האלה עשו הבדל עצום עבור כל מיני דתות והוא מארגן שנקום ונגיד "לא עוד". אתה יודע, לאנשים יש זכות לדת שלהם ולא משנה מהי.

הוא, הוא אדם כן במידה עצומה והוא ממשי במידה עצומה ואני חושבת שזה מה שיפתיע אנשים. אני חושבת שיש אנשים שאולי חושבים שהוא – בגלל שהוא המנהיג של דת אז הוא נפרד מאחרים, אבל הוא לא. הוא מצחיק, כייפי, אתה יודע, אדם דינמי במידה עצומה שדואג שהרבה יתבצע, בזמן שהוא עדיין אדם מאוד כן ורגוע.

דיוויד מיסקביג' הוא האדם שלקח את הטכנולוגיה של ל.ר.ה ולקח אחריות כדי לאפשר שהיא תיראה על-ידי אנשים אחרים בכל רחבי העולם. זה מה שאני מרגישה לגביו.

אני מרגישה כאילו שהוא לקח את האחריות לקחת את הטכנולוגיה הזאת שמוכח שהיא עובדת, ולדאוג לכך שהיא תוכל להיות זמינה לכולם ברחבי העולם. לא רק לסיינטולוגים, לא רק לחברי צוות. אתה מבין למה אני מתכוונת? ובעיניי זאת היתה אחריות עצומה. אין לזה שום קשר לשום דבר אחר חוץ מאשר להיות אכפתי ולחוש חמלה כלפי המין האנושי.