RealTime

פגשתי הרבה מנכ״לים, ואפילו בישופים ומנהיגים שונים בדרכים שונות ופגשתי כמה אנשים ממש מגניבים, אבל [דיוויד מיסקביג'] הוא מיוחד עם פקטור האכפתיות שלו ... והדאגה שלו לאנשים אחרים. פיטר האוול