RealTime

[לדיוויד מיסקביג'] יש לב של אריה. יש לו הרבה גאווה ואחריות לכל מה שהוא עושה. והוא לא מרכך את המילים, הוא לא מבזבז זמן. הוא דואג שזה יבוצע.
ריי קצ'טוריאן

טקסט וידיאו:

יש דבר אחד שתמיד שמעתי מאחורי הקלעים שמר מיסקביג' אומר וזה "אתם צריכים לראות את הדואר הנכנס שלי". אתה יודע, כלומר הבחור הזה עובד פשוט ללא לאות. אני אפילו לא יודע – אני בטוח שהוא ישן, אבל הוא במאה אחוז, כל הזמן, במלוא המרץ, שם כדי לוודא ש-Scientology היא הדרך של.ר.ה התכוון שהיא תהיה ולהפוך אותה לנגישה לציבור ושהציבור ישתמש בה. והוא זה שהיה מאחורי כל זה.

הייתי לידו בציבור באירועים שבהם – ואנשים ייגשו אליו והוא אף פעם לא אמר "אה, אני לא יכול. אני לא מתכוון לדבר איתך". הוא תמיד לבבי. הוא תמיד משאיר זמן ונותן זמן לכולם. וזה בעיניי די מרשים, שאתה יכול להיות המנהיג של הדת שלנו ובאותו הזמן להיות בחור רגיל.

כשהוא עושה אירוע, כשהוא מתכונן לאירוע, אתה יודע, הוא יוצא אל הבמה, הוא מדבר לקהל רחב. אבל כשהוא מדבר אל הקהל הרחב, כמו שהוא מדבר אליהם, הוא ידבר אליך באותה דרך. זה בדיוק אותו האדם. אין שום הצגה. הוא לא מייפה שום דבר. הוא באמת נלהב. הוא באמת אכפתי. ואתה מבין את זה גם כשאתה מדבר איתו אחד-על-אחד.

הבנתי שיש לו לב של אריה. הוא – יש לו הרבה גאווה ואחריות לכל מה שהוא עושה. והוא לא מרכך את המילים, הוא לא מבזבז זמן, הוא דואג שזה יבוצע. ובדיוק כמו אריה. אם אתה רוצה שיהיה לך מנהיג, אתה רוצה את הבחור שנמצא שם, שעומד מאחוריך ופשוט הולך לתמוך בך. והוא הבחור שעושה את זה. ואני לא מכיר אף אחד, אף פעם לא פגשתי אף אחד, שאפילו מתקרב לזה, כשאתה מדבר על מנהיגים, שלא לדבר על חברים או אנשים שאני מכיר. אבל אם לכמה ממנהיגי העולם האלה היה רק גרם אחד ממה, ממה שיש לו, העולם היה הופך למקום הרבה יותר טוב.