RealTime

Eredetileg maga L. Ron Hubbard tűzte ki azt a célt a Scientologist-oknak, hogy egy nap olyan egyházakat hozzanak létre, amelyek mindenben megtestesítik a Scientology Technológiáját, és így segítenek minden lénynek elérni a szellemi szabadságot.

Hogy megfeleljen a Dianetics- és Scientology-szolgáltatások, illetve az Egyház által finanszírozott társadalomjobbító programok iránt mutatkozó egyre növekvő igényeknek, David Miscavige személyesen is elkötelezte magát, hogy megvalósítsa azt a célt, hogy minden Scientology-egyházat eljuttasson az ideális szintig.

Az ideális egyházak a Scientology vallás összes szolgáltatását biztosítják a híveiknek és a közösségeiknek. A 21. század technikai vívmányait kihasználva David Miscavige képes volt jelentősen lecsökkenteni az időt, amelyre az ilyen létesítmények megvalósításához szükség van.

Az „ideális” fogalma kiterjed mind a fizikai összetevőkre, mind a hívőknek és a közösségnek nyújtott szolgáltatásokra. Ezek az egyházak átfogó közönséginformációs bemutatótáblákkal rendelkeznek, amelyek teljes körűen ismertetik a Dianetics-et és a Scientology-t. Bemutatják a látogatóknak az Alapítót, L. Ron Hubbardot; részletesen ismertetik életét, munkáját és eredményeit; és vázolják az Egyház társadalomjobbító, humanitárius és közösségi programjait is.

A vallási szolgáltatásokat az ideális egyházakban zavartalan és esztétikusan megtervezett tanfolyamtermekben és lelki tanácsadási szobákban nyújtják. Komoly könyvtárak, könyvesboltok, film- és szemináriumi termek, valamint impozáns kápolnák találhatók bennük, amelyek vasárnapi szertartásoknak, esküvőknek, névadó szertartásoknak és a hívők egyéb találkozóinak adnak helyet.

David Miscavige dolgozta ki a modern stratégiát az összes új egyház megvásárlására és a rájuk vonatkozó tervek elkészítésére. Ez a stratégia egyfajta sablont jelent, amely segít az egyes Scientology gyülekezeteknek a világ körül, amikor azon dolgoznak az Egyházzal, hogy a jövő számára építkezzenek. Folyamatosan több tucat új létesítmény tervezése és építése van folyamatban, vagy közelít a befejezéshez, egyre gyorsítva az ütemet, ahogy a terjeszkedés korszaka folyamatosan zajlik a világban.

Ezeknek a stratégiáknak a megszületése óta David Miscavige több mint 60 ideális org létrehozását felügyelte, és vett részt személyesen a megnyitásukban a világon. Ezek között voltak olyanok is, amelyek a világ kulturális fővárosaiban találhatók. Idetartozik a Spanyol Nemzeti Scientology Egyház Madrid irodalmi negyedében; a New York-i Scientology Egyház a Times Square mellett; a San Franciscó-i Scientology Egyház az eredeti patinás Transamerica Épületben; a Londoni Scientology Egyház a város központi részén; a Bogotái Scientology Egyház a város Calle 100 nevű utcáján; és a Kaohsiungi Scientology Egyház, amely e tajvani város szívében most a kínaiul beszélő világ kapuja a Scientology-hoz. Ezenkívül új létesítmények szolgálják Ausztrália és Ázsia nagy népességű központjait a Csendes-óceán medencéje körül, Tokiótól Sydney-n keresztül az új-zélandi Aucklandig. Ezek az ideális egyházak az egész bolygót beterítve lehetőséget teremtenek arra, hogy további milliókat érjünk el a Scientology üzenetével, amely egy békésebb világ és a szellemi beteljesülés reményét hordozza.

Ebben a gyors terjeszkedés által jellemzett korszakban az Egyház épületeinek alapterülete a 2003-as 420 000 négyzetméterről mára több mint 1,1 millióra nőtt, több mint megduplázva az egyházak méretét a világ körül. Az elmúlt öt évben több mint 230 000 négyzetméter felújítása fejeződött be.

L. Ron Hubbard útmutatásai szerint a Scientology létesítményeknek az általuk szolgált közösség kulturális örökségét is fenn kell tartaniuk és meg kell becsülniük. E cél elérése érdekében az Egyház azokkal a helyi Scientologist-okkal karöltve, akiknek a létesítmények épülnek, gyakran választ nagy történelmi múlttal rendelkező épületeket, majd nagy gonddal restaurálja őket. David Miscavige utasításai alapján az Egyház szorosan együttműködik azoknak a városoknak a műemlékvédőivel, ahol az egyházi létesítményeik találhatók, hogy ezáltal ezek még inkább a helyi közösség részévé váljanak, és helyreállítja, illetve megőrzi ezeknek az épületeknek az egyedi szépségét. Ez a folyamat vallásközi és kormányszintű együttműködést eredményezett, és a világ sok táján a szellemi szabadság céljával folytatott együttműködés és e cél támogatásának új korszakát indította el.

De a terjeszkedés folyamatához sokkal többre van szükség, mint csupán arra, hogy történelmi múlttal rendelkező létesítményeket találjanak és renováljanak, hogy ezekből Scientology Egyházak legyenek. E folyamat része az is, hogy olyan rendszereket hoznak létre, amelyek révén minden létesítmény fel van szerelve a hívők igényeinek kielégítésére. Legyen szó hangrendszerekről, feliratokról és emblémákról, a világításról vagy a létesítmények gondos felszereléséről, hogy hozzájáruljanak a szellemi megvilágosodás folyamatához, David Miscavige az összes tevékenységet úgy alakította ki, hogy azok lépést tartsanak a gyors terjeszkedés szigorú követelményeivel.

A Scientology vallás egyházi vezetőjeként David Miscavige úgy koordinálta a globális terjeszkedés e folyamatát, hogy azokat a policy-ket (irányelv) és eljárásmódokat, amelyeket L. Ron Hubbard fektetett le a vallás céljainak az általa megálmodott módon való elérésére, most mindenhol pontosan követik. A Scientology Alapítójának álma David Miscavige küldetése lett, és kettejük filozófiája és elkötelezettsége átformálta egy folyamatosan növekvő nemzetközi gyülekezet tagjainak életét.

E folyamat irányítójaként David Miscavige nemcsak a szellemiség világában játszott vezető szerepet, de a nemzetközi együttműködés kialakításában is. Ennek a folyamatnak a részeként az Egyház az Országos Ügyek Irodáiból álló hálózatának méretét is kiterjesztette: legutóbb Írországban nyílt ilyen intézmény. Ezek a szervezetek olyan társadalmi tevékenységek koordinálásának szentelik magukat, amelyek a vallásszabadság és a szabad vallásgyakorlat jogának tiszteletét szorgalmazzák mindenki számára.