RealTime

Scientology omvat een hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden. De belangrijkste van die waarheden zijn:

  • De mens is een onsterfelijk, spiritueel wezen.
  • Zijn ervaringen reiken veel verder dan één enkel leven.
  • Zijn vermogens zijn onbegrensd, ook al is men zich daar nu niet van bewust.

Scientology gelooft voorts dat de mens in wezen goed is en dat zijn geestelijke redding afhangt van hemzelf en zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum. In dit verband, is Scientology een religieuze filosofie in de volledige zin van het woord, want het betreft de volledige rehabilitatie van het innerlijke spirituele zelf van de mens – zijn capaciteiten, zijn bewustzijn en zijn zekerheid van zijn eigen onsterfelijkheid. Bovendien, omdat religie zich bezig houdt met het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, het universum en andere levensvormen, en in wezen het geloof is in spirituele wezens, volgt Scientology een religieuze traditie, die op zijn minst net zo oud is als de mensheid. Maar waar Scientology uiteindelijk voor staat is nieuw. Haar religieuze technologie is nieuw, de kerkelijke organisatie is nieuw, en wat het betekent voor de 21e eeuw is totaal nieuw.

In het hart van Scientology liggen de axioma’s, die precies de fundamentele wetten en waarheden van het leven definiëren, met inbegrip van wie we zijn, waartoe we in staat zijn, en nog belangrijker, hoe we onze aangeboren spirituele vermogens kunnen realiseren. Deze axioma’s vormen de grondslag van een uitgebreid gebied van wijsheid dat op de totaliteit van het leven van toepassing is. Uit deze wijsheid zijn een groot aantal fundamentele principes voortgekomen die mensen kunnen gebruiken om hun huidige leven te verbeteren, alsook om spirituele onsterfelijkheid te bereiken. Er is in feite geen enkel aspect van het leven dat niet kan worden verbeterd door het toepassen van de principes van Scientology.

Bezoek de officiële Scientology website op www.scientology.nl.