RealTime

Golden Era Productions, die trainingsfilms en andere werken voor de spirituele missie van de Kerk produceert, was het idee van L. Ron Hubbard, maar het werd door David Miscavige in een volledige realiteit omgezet.

Scientology is echt een religie van de 21e eeuw en maakt daarom bij het uitvoeren van haar religieuze missie gebruik van de technologie van het nieuwe millennium. Met dat voor ogen begaf de Kerk zich in het multimedia tijdperk met de vestiging van ultramoderne film- en audiofaciliteiten bij Golden Era Productions.

Golden Era Productions, gelegen op een terrein van 200 hectare in Zuid-Californië, produceert audiovisuele informatie- en trainingsmaterialen voor gebruik in Scientology Kerken, evenals films en publieke aankondigingen die gericht zijn op de door de Kerk gesponsorde sociale verbeteringsactiviteiten en humanitaire initiatieven.

Het centrale punt van Golden Era Productions is haar 7400 vierkante meter grote filmstudio. De voornaamste opnamestudio reikt hoger dan drie verdiepingen, met een interieur dat de afmetingen heeft van een voetbalveld.

In het kasteel van Golden Era Productions bevinden zich twee state-of-the-artstudio’s en complete sets en werkplaatsen voor decors.

De eindproductie van de religieuze audiovisuele producten gefilmd bij Golden Era Productions wordt gedaan in de ultramoderne postproductiefaciliteiten, waaronder zes volledig gedigitaliseerde videomontageruimten. Om de gewenste digitale effecten te produceren, gebruikt de Golden Era afdeling voor speciale effecten meer dan 500 computers, met een rekencapaciteit van 6360 miljard berekeningen per seconde.

Daarnaast worden ook alle religieuze film- en videomuziekstukken binnenshuis geproduceerd en gemixt in Golden Era’s opnamestudio’s. De audiofaciliteiten werden ontworpen om aan alle productie-eisen te voldoen: van een 84-sporen opnamestudio waarin een compleet orkest kan plaatsnemen, tot een 112-sporen 5.1 cinema surround-sound geluidsstudio.

Golden Era Productions is verantwoordelijk voor de productie van alle lezingen over Dianetics en Scientology die L. Ron Hubbard ooit heeft opgenomen. De lezingen-studio’s bezitten unieke echokamers, die gebruikt worden voor de restauratie en reproductie van Dhr. Hubbards opnames en gebouwd zijn volgens de specificaties van Golden Era.

Bovendien is er een gebouw dat helemaal is ingericht om vertalingen van geschriften en andere religieuze materialen op te nemen, waar een hele batterij van digitale studio’s 24 uur per dag in gebruik is. Hier is een team dat de vertaalde lezingen van Dhr. Hubbard over Dianetics en Scientology inspreekt in zestien talen.

Hypermoderne Film Restauratie & Conservering

Het Golden Era Productions filmlaboratium is speciaal ontworpen en overtreft alle branche-eisen om een enorme nauwkeurigheid te realiseren bij het creëren van ongeëvenaarde beeldkwaliteit.

David Miscavige superviseerde de restauratie en de release van de gefilmde lezingen van L. Ron Hubbard en een uniek interview met Dhr. Hubbard. Als eerste zijn de Clearing Congres films gerestaureerd, een serie van zes lezingen die in 1958 in Washington D.C. werden gegeven. De daaropvolgende release was het enige gefilmde interview met L. Ron Hubbard, genaamd Een Introductie tot Scientology, wat in 1966 in Rhodesië (nu Zimbabwe) was opgenomen. De laatste restauratie, afgewerkt en gereleased in 2008, als de Classificatie en Gradatie film – opgenomen in het hoofdkwartier van Scientology in Sussex, Engeland in 1965.

De conditie van de filmrollen was in de loop der jaren sterk achteruit gegaan. Het project om ze volledig te herstellen werd door een team van 70 mensen in het filmlaboratorium van Golden Era Productions uitgevoerd. In totaal werden daar meer dan 620.000 filmbeelden van de oorspronkelijke negatieven digitaal gescand, stuk voor stuk nauwkeurig met de hand schoongemaakt en volledig hersteld. Het resultaat: Scientologists en het publiek in het algemeen kunnen deze oorspronkelijke, baanbrekende lezingenserie ervaren en het exclusieve interview van L. Ron Hubbard zelf bekijken.

SCIENTOLOGY PRESENTEREN AAN DE WERELD