RealTime

Scientology omfatter en samling kunnskap som strekker seg fra bestemte fundamentale sannheter. De viktigste av dem er:

  • Mennesket er et udødelig åndelig vesen.
  • Hans erfaring strekker seg langt utover en enkelt livstid.
  • Dets evner er ubegrensede, selv om det ikke har innsett det på nåværende tidspunkt.

Scientology tar videre utgangspunkt i at Mennesket grunnleggende sett er godt og at dets åndelige frelse avhenger av dets selv og dets medmennesker og dets evne til fellesskap med universet. I så henseende er Scientology en religiøs filosofi i den fulleste betydningen av ordet, for det berører ikke mindre enn full rehabilitering av menneskets medfødte åndelige selv – dets evner, dets bevissthet og dets visshet om sin egen udødelighet. Dessuten, siden religion beskjeftiger seg med ånden i forhold til seg selv, universet og annet liv, og er i bunn og grunn tro på åndelige vesener, følger Scientology en religiøs tradisjon som er minst like gammelt som menneskeheten. Likevel, hva Scientology til sjuende og sist representerer er nytt. Dens religiøse teknologi er ny, dens kirkelige organisasjon er ny, og hva det betyr for det 21. århundret er helt nytt.

I kjernen av Scientology ligger dens aksiomer som presist definerer de fundamentale lovene og sannhetene om livet, inklusive hvem vi er, hva vi er i stand til, og som det viktigste, hvordan vi kan virkeliggjøre vår iboende åndelige evner. Disse aksiomene danner grunnlaget for en omfattende samling visdom som kan anvendes på alle livets områder. Ut fra denne visdommen har det kommet et stort antall fundamentale prinsipper som mennesker kan bruke til å forbedre sine umiddelbare liv, så vel som å oppnå åndelig udødelighet. Faktisk finnes det intet aspekt av livet som ikke kan bli forbedret gjennom anvendelsen av Scientologys prinsipper.

Besøk Scientologys offisielle nettsted på www.scientology.no.