RealTime

[David Miscaviges] lederskap, det er vanskelig å uttrykke i ord, fordi han er så utrolig og han gir så mye til vår Kirke. Man kunne si: «Han gir alt», men det ville ikke egentlig være nok. Anita Machado