RealTime

Når jeg ser på noen som Mr. Miscavige, tenker jeg: «Wow.» Det er noe som jeg nå kan måle mitt liv, mine handlinger mot. Diane Stein