RealTime

[Mr. Miscavige] har virkelig brakt drømmen til LRH ... en sivilisasjon hvor mennesket kan overleve og hvor ærlige mennesker har rettigheter. Jeg kan virkelig se det bli til virkelighet i disse vakre bygningene og ekspansjonen av Scientology over hele verden, i min livstid. Det er utrolig. Liz Ostermann