RealTime

[David Miscavige] vet hva han ønsker. Han har dyktige ører, enorm finfølelse og enorm visuell skarpsindighet. Han har alt. Tim Boyle