RealTime

David Miscavige vid det historiska tillkännagivandet av att Kunskapens Guldålder fullbordats 2009.
Den monumentala lanseringen av Scientologys kärnskrifter – Grundernas böcker och föreläsningar – år 2007.
>
David Miscavige tillkännager lanseringen av L. Ron Hubbards Kongressföreläsningar år 2005.

David Miscavige har oförtröttligt befrämjat L. Ron Hubbards avsikt att tillhandahålla Dianetics och Scientologys alla skrifter och föreläsningar till alla människor på jorden, på alla språk. Då Mr. Hubbards verk om sinnet och anden omfattar mer än 75 miljoner ord, däribland omkring 2 500 inspelade föreläsningar, var det en stor uppgift att systematisera, restaurera, översätta och publicera dessa verk. Men vid slutet av 2009 fullbordades det 25-åriga företaget att återställa allt material i Dianetics och Scientology, och för första gången var Scientologys alla skrifter tillgängliga i den exakta kronologiska ordning som materialet ursprungligen levererades av Mr. Hubbard. Projektet och de verk som därigenom restaurerades går allihop under benämningen ”Kunskapens Guldålder”.

Bakgrunden till denna ”Kunskapens Guldålder” beskrivs i tabellen Guide till materialet, en omfattande guide som L. Ron Hubbard länge hade förespråkat och som förverkligades av Mr. Miscavige. Den illustrerar en kronologi av Mr. Hubbards skriftliga och inspelade material och deras inbördes förhållande. I dess helhet är Kunskapens Guldålder det program i Scientologys historia som pågått längst i syfte att återvinna, restaurera och verifiera Scientologys skrifter.

FLYTTAR FRAM GRÄNSERNA FÖR RESTAURERINGSTEKNIKEN

Även om Mr. Hubbards föreläsningar tidigare hade samlats in från hela världen och förvarats i arkiv, förhindrade den dåliga kvaliteten på en del av de ursprungliga inspelningarna och försämringen av master-banden allvarligt reproduktion i stor skala. Följaktligen blev projektet att återställa dessa föreläsningar endast möjligt tack vare framsteg inom dator- och digitalteknik. Mr. Miscavige var i hög grad involverad i varje aspekt av detta projekt.

För att återvinna Mr. Hubbards föreläsningar utvecklade Mr. Miscavige kyrkans egen ljud-restaureringsteknik och etablerade en av världens mest sofistikerade ljud-restaureringsstudior. Därefter övervakade han restaureringen och bevarandet av alla de 2 500 inspelade föreläsningarna.

Han ägnade dessutom tusentals timmar åt att se till att varje ord överensstämde exakt med Mr. Hubbards originalverk och att hans inspelade föreläsningar transkriberades, reproducerades och var tillgängliga för alla. För endast på detta sätt kan Scientologists studera sin religion i kronologisk följd och i ren, oförvanskad form.

David Miscavige
Som styrelseordförande för Religious Technology Center ansvarar Mr. Miscavige för den oförvanskade och korrekta användningen av Dianetics och Scientologys teknologi, så som den upptecknades och inspelades av L. Ron Hubbard, med 75 miljoner talade och skrivna ord.

ATT TILLGODOSE EFTERFRÅGAN PÅ SCIENTOLOGYS MATERIAL

Lika väsentligt för restaureringsprogrammet för Kunskapens Guldålder var det största globala översättningsprojektet i Scientology Kyrkans historia, varigenom alla de inledande böckerna i Dianetics och Scientology gjordes tillgängliga på 50 språk och den mer omfattande samlingen av böcker och föreläsningar gjordes tillgänglig på 17 språk.

Med tanke på den enorma kvantitet som krävdes och omfattningen av detta material, behövdes en publiceringsstrategi för att se till att produktionen av det var genomförbar på varje språk och i alla kvantiteter, oavsett hur stor eller liten. Mr. Miscavige gjorde upp strategin, och förverkligandet av den är Bridge Publications i Los Angeles och New Era Publications i Köpenhamn. Tillsammans utgör dessa organisationer världens enda interna, helt digitala, print-on-demand-publiceringsverksamhet, som sammanlagt kan trycka 1,3 miljoner böcker och producera 1 miljon cd-skivor varje vecka.

VÄNDPUNKTEN

Fullbordandet av Kunskapens Guldålder-projektet möjliggjorde nästa stora framsteg – som i själva verket var vändpunkten för religionen Scientology. Det framsteget var den historiska lanseringen av vad som har beskrivits som en ”Teknologins Guldålder”.

Det representerar inte mindre än en garanti för att Dianetics och Scientologys utbildning och processing (andliga vägledning) stämmer till hundra procent med L. Ron Hubbards direktiv och fullständiga verk, utan förändring. Som ett resultat står portarna till andliga framsteg för Scientologists öppna på vid gavel och vägen har gjorts mer framkomlig än någonsin i historien.

För att förverkliga Teknologins Guldålder granskade David Miscavige personligen alla L. Ron Hubbards original, utgåva för utgåva, ord för ord, komma för komma. Han ordnade forskningen och sammanställningen av dussintals nya kurser som omfattar Scientologys andliga teknologi; verifieringen av 2 400 sidor av skrifter exakt som de skrevs av Mr. Hubbard; all administrativ policy för dess tillämpning och som en garanti för att den skulle förbli standardmässig; och publiceringen av monumentala referensverk som specificerades av Mr. Hubbard men som aldrig tidigare hade sammanställts.

Denna prestation var kulmen på tiotusentals arbetstimmar som ägnats åt att granska tusentals enskilda skrifter och inspelade föreläsningar, vilket stängde dörren för evigt för varje möjlighet till oauktoriserade tillägg, utelämnanden eller andra förändringar av Mr. Hubbards verk.

Betydelsen av detta för varje individuell Scientologist är oerhörd:

  • Utbildning i deras religion med större noggrannhet och hastighet.
  • Snabba framsteg med felfri andlig vägledning.
  • Och total säkerhet om att alla skrifter och procedurer är till hundra procent korrekta och standardmässiga.

Att återställa, producera och på bred front disseminera allt material i Dianetics och Scientology i Kunskapens Guldålder och Teknologins Guldålder – detta är Mr. David Miscaviges största prestation. Det är detta som ledde till Scientologys renässans. Och detta är vad som kommer att bevara religionen Scientology för all framtid.

OM DAVID MISCAVIGE