RealTime

På Saint Hills ägor – L. Ron Hubbards internationella akademi för Scientology från 1959 till 1966, som även var platsen där Mr. Miscavige tjänade som den yngsta professionella auditoren.

L. Ron Hubbard hade länge hävdat att andlig frihet både bidrar till och kommer från en tro på Människans gemenskap. Med just detta synsätt som grund har Mr. David Miscavige gått i spetsen för globala humanitära program, inklusive Sanningen om droger, som är en av världens största icke-statliga kampanjer för information om droger och förebyggande av drogmissbruk; den av kyrkan sponsrade globala informationskampanjen om mänskliga rättigheter, som förespråkar de 30 artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; samt Scientologys frivilligpastorsprogram som ger katastrofhjälp i varje hörn av världen.

David Miscavige vid Saint Hill

För att uppfylla den överväldigande efterfrågan på dessa program, övervakade Mr. Miscavige inrättandet av Scientologys Dissemination and Distribution Center. Det tillhandahåller informations- och undervisningsmaterial för kyrkosponsrade humanitära initiativ, vilka alla erbjuds utan kostnad på mer än ett dussin språk.

Genom dessa program och på en mängd andra sätt, förverkligar Mr. Miscavige L. Ron Hubbards avsikt att tillhandahålla den breda hjälp som mänskligheten är i så trängande behov av. På så sätt har han tillhandahållit världsomspännande humanitära initiativ som Scientologists är oerhört stolta över att stödja.

Det är Mr. Miscaviges osvikliga trogenhet till L. Ron Hubbards vision som har drivit Scientology så här långt och så här snabbt på bara ett kvarts sekel. Det är vad som kommer att fortsätta garantera tillväxten av denna religion och vad som till slut kommer att skapa en värld där alla kan stiga till högre höjder.

Sådan var L. Ron Hubbards dröm och sådant är David Miscaviges verk.

OM DAVID MISCAVIGE