RealTime

Denna unika anläggning har tryckning, tillverkning, distribution och administration, allt under ett och samma tak i Los Angeles.

Det 17 000 kvadratmeter stora Scientology Dissemination and Distribution Center är en unik trycknings- och produktionsanläggning. Här finns tillverkning, distribution och administration – allt under ett tak och det bemannas helt av kyrkans personal.

David Miscavige föreställde sig detta center, som producerar promotionsmaterial för mer än 11 000 Scientology Kyrkor, missioner och anslutna grupper världen över, vilket gör det möjligt för dessa organisationer att tillgodose den växande efterfrågan på Scientologys tjänster och program.

Scientology Dissemination and Distribution Centers ankare i tryckeriet är en specialbyggd 121 tons rotationspress. Den trycker bland annat kyrkans tidningar på 17 språk, med en global spridning till miljontals människor. Pressen tillgodoser dessa olika behov med möjlighet att automatiskt växla tryckjobb från ett språk till ett annat, utan att sakta ned farten. Den trycker med en hastighet av 55 000 sidor per timme. Anläggningen innefattar både arkmatade och digitala tryckpressar för att producera hundratusentals informationstrycksaker som kyrkans organisationer använder för att introducera sina samhällen till religionen Scientology och dess tjänster.

Centret producerar dessutom allt utbildningsmaterial för kyrkosponsrade humanitära program, inklusive världens största icke-statliga initiativ för mänskliga rättigheter såväl som världens största icke-statliga program för drogmedvetenhet. Kyrkan erbjuder detta undervisningsmaterial till skolor, medborgargrupper, myndigheter, poliser och institutioner inom den privata sektorn utan kostnad. Kostnaden för att producera materialet internt ligger på omkring 10 procent av vad kyrkan tidigare betalade kommersiella tryckerier.

Scientology Kyrkans International Dissemination and Distribution Center ligger i Commerce i Kalifornien och är en av världens mest avancerade tryck- och tillverkningsanläggningar. Denna 17 000 kvadratmeter stora specialbyggda anläggning producerar mer än 30 miljoner artiklar varje år för sina församlingsmedlemmar och partners i samhället.

Anläggningen inkluderar en lagerlokal och en distributionsavdelning. Postbehandlingssystemet, vilket inbegriper ett eget amerikanskt postkontor, är fullt automatiserat och kan trycka adresser på 150 000 artiklar var åttonde timme. Fraktlinjen klarar av att frakta mer än 500 000 lådor och enskilda artiklar varje vecka.

Centret har dessutom maskiner för att tillverka unika uniformer för det växande antal frivilliga som arbetar med de program kyrkan sponsrar. Detta inkluderar t-shirts, kepsar, jackor och andra insignier för initiativ såsom Enade för mänskliga rättigheter, Ungdomar för mänskliga rättigheter, Sanningen om droger samt Scientologys frivilligpastorer.

Med Scientology Dissemination and Distribution Center kan kyrkan erbjuda sin hjälp till miljontals fler människor på varje kontinent för att uppnå sina mål: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där Människan är fri att stiga mot högre höjder.”

ATT FÅ UT SCIENTOLOGY TILL VÄRLDEN