RealTime

Golden Era Productions, som producerar utbildningsfilmer och andra verk för att främja kyrkans andliga mission, planerades av L. Ron Hubbard men gjordes till en påtaglig verklighet av David Miscavige.

Scientology är verkligen en religion för 2000-talet och använder därför det nya millenniets teknologi för att utföra sitt religiösa uppdrag. I detta syfte gick Scientology Kyrkan in i multimediatidsåldern i och med etableringen av högteknologiska film- och audioanläggningar vid Golden Era Productions.

På över 200 hektar mark i södra Kalifornien producerar personalen vid Golden Era Productions audiovisuella informations- och undervisningsprodukter som används i Scientology Kyrkor, samt filmer och infoannonseringar för de samhällsförbättrande verksamheter och humanitära initiativ som kyrkan sponsrar.

Medelpunkten vid Golden Era Productions är dess filmstudio på 7 400 kvadratmeter. Den största ljudisolerade studion är mer än tre våningar hög och invändigt lika stor som en fotbollsplan.

Golden Era Productions slott hyser två toppmoderna studior och fullt rustade scenografiverkstäder.

Slutproduktionen av de religiösa audiovisuella produkter som filmas vid Golden Era Productions sker i de ultramoderna efterbehandlingskontoren, vilka omfattar sex helt digitala redigeringssviter. För att producera alla digitala effekter som behövs har man vid Golden Eras avdelning för specialeffekter mer än 500 datorer med en datakapacitet på 6 360 miljarder beräkningar per sekund.

Dessutom produceras och mixas musiken till kyrkans alla religiösa filmer och videor internt i Golden Eras inspelningsstudior. Audiodivisionens anläggningar utformades för att tillgodose alla produktionsbehov: från en 84-spårs inspelningsstudio, stor nog att rymma en orkester, till en mixningsstudio med 112 spår och biografsurroundljud av typen 5.1.

Golden Era Productions är ansvarig för produktionen av L. Ron Hubbards alla inspelade föreläsningar i Dianetics och Scientology. Föreläsningsstudiorna är utrustade med unika ekokammare, vilka används för restaurering och reproduktion av L. Ron Hubbards inspelningar och har byggts efter Golden Eras specifikationer.

Dessutom finns det en hel byggnad enbart för inspelning av översatta religiösa verk och annat religiöst material, där en rad digitala studior utnyttjas 24 timmar om dygnet. Det är här uppläsare på olika språk spelar in Mr. Hubbards översatta föreläsningar i Dianetics och Scientology på 16 språk.

Högteknologisk filmrestaurering och -bevarande

Golden Era Productions filmlabb är specialdesignat och överträffar alla industrispecificeringar för att möjliggöra precisionsarbete och skapa oöverträffad bildkvalitet.

David Miscavige ledde restaureringen och släppandet av L. Ron Hubbards filmade föreläsningar och en exklusiv intervju med Mr. Hubbard. De första som restaurerades var filmerna till Clearing Kongressen, en serie på sex föreläsningar som gavs i Washington, DC, i 1958. Den nästa som släpptes var den enda filmade intervjun med L. Ron Hubbard, En introduktion till Scientology, filmad i Rhodesia (nuvarande Zimbabwe) 1966. Den sista restaureringen, vilken fullbordades och släpptes 2008, var filmen Klassificering och gradering – filmad vid Scientologys huvudkontor i Sussex i England 1965.

Dessa filmers skick hade i hög grad försämrats under åren som följde. Projektet att restaurera och bevara dem genomfördes av ett team på 70 personer i Golden Era Productions filmlabb. Allt som allt skannades 620 000 bildrutor av originalnegativ digitalt, de rengjordes minutiöst för hand och restaurerades till fullo. Resultatet: Scientologists och allmänheten kan nu själva uppleva denna betydelsefulla föreläsningsserie och exklusiva intervju med L. Ron Hubbard.

ATT FÅ UT SCIENTOLOGY TILL VÄRLDEN