RealTime

I december 2009 stod David Miscavige inför 7 000 Scientologists som hade fyllt Los Angeles Shrine Auditorium. De hade samlats för att fira det gångna årtiondets tillväxt för Scientology och för att inleda ytterligare ett årtionde av tillväxt.

Denna kväll tillkännagav Mr. Miscavige inte bara ett decennium av banbrytande prestationer, utan även den viktigaste insatsen i vår religions historia – fullbordandet av ett 25 år långt projekt för att återvinna, verifiera och återställa religionen Scientologys skrifter. Denna kvartssekel långa insats, som inbegrep två miljoner arbetstimmar för att återvinna och göra L. Ron Hubbards alla skrivna och talade ord fullt tillgängliga, innebar ”den yttersta garantin för Scientologys bestående”, sade Mr. Miscavige.

L. Ron Hubbard inledde programmet 1984 för att förse Scientologists med hela arvet från hans 50 år av forskning och upptäckter om sinnet, anden och livet.

I och med lanseringen av Kunskapens Guldålder år 2005 släpptes också Kongressföreläsningarna. Dessa föreläsningar var L. Ron Hubbards särskilda evenemang som innehåller hans tillkännagivanden av varje nytt banbrytande framsteg i forskningen och utvecklingen av Dianetics och Scientology.

Sedan, i 2007, presenterade Mr. Miscavige de fullt återställda Grunderna, Mr. Hubbards 18 böcker och 280 föreläsningar, vilka utgör kärnan i religionen Scientology.

Och så, under de sista dagarna av 2009 tillkännagav Mr. Miscavige den historiska prestation som krönte Kunskapens Guldålder: utgivningen på engelska av L. Ron Hubbards föreläsningar till de Avancerade Kliniska Kurserna (ACC:erna) i sin helhet. Detta material omfattar mer än 1 000 föreläsningar och 500 skrivna utgåvor, vilket utgör en dag-för-dag-dokumentation av L. Ron Hubbards väg med upptäckter i Dianetics och Scientology. Mr. Hubbard tillkännagav varje ny milstolpe för Scientologists i allmänhet vid sina Kongresser, medan på de Avancerade Kliniska Kurserna och de åtföljande Professionella Kursföreläsningarna presenterades alla detaljer om tillämpning för auditorer.

Denna kvartssekel långa insats, som inbegrep två miljoner arbetstimmar för att återvinna och göra fullt tillgängliga L. Ron Hubbards alla skrivna och talade ord, innebar ”den yttersta garantin för Scientologys bestående”, sade Mr. Miscavige.

I detta avseende utgör ACC:erna en betydelsefull kronologi över Mr. Hubbards forskning och utveckling, något som aldrig tidigare varit tillgängligt. Faktum är att detta är det länge eftersträvade målet av fullständig kunskap. Som L. Ron Hubbard själv sade:

”De här föreläsningarna ger den enda befintliga dokumentationen dag för dag, vecka för vecka, om hur forskningen gick framåt inom Dianetics och Scientology. De banade vägen från total okunnighet om ämnet, fram till idag. Till en början visste människan inget om sinnet, men idag har vi nått så här långt. Dessa föreläsningar var de banbrytande framstegen på vägen ut.”

Mot bakgrund av hur viktiga de är, var det alltid L. Ron Hubbards dröm att det en dag skulle finnas resurser och teknologi som skulle göra dessa föreläsningar tillgängliga för alla – och den dagen hade nu anlänt.

Mr. Miscavige tillkännagav även publiceringen av kurser för varje föreläsningsserie i Kongresserna, de Professionella Kurserna och de Avancerade Kliniska Kurserna, vilket i hög grad underlättade det kronologiska och metodiska studiet av dessa stora mängder religiösa skrifter.

Restaureringen av L. Ron Hubbards alla föreläsningar gjorde det dessutom möjligt att välja ut 52 Klassiska föreläsningar – av vilka 15 aldrig tidigare hade släppts. Dessa 52 Klassiker var avsedda för Scientologists, men hälften av dem kräver ingen tidigare utbildning i Scientology och har specifikt betecknats som lämpliga för personer som är nya i ämnet. Föreläsningarna omfattar ämnen som inkluderar allt från äktenskap till ledarskap och människans andliga natur.

Dessutom producerades och släpptes alla Dianetics och Scientologys grundläggande böcker i ljudboksformat. Dessa ljudböcker innehåller de fullständiga återgivningarna av originalverken och har översatts till 15 språk.

Till sist släpptes även två av Mr. Hubbards anmärkningsvärda föreläsningsserier för allmänheten: Den Gyllene Gryningen: Kvällsföreläsningarna i Phoenix och Föreläsningar på Lindsey Teatern: Eftermiddagsserien i London. Dessa föreläsningar, som ursprungligen gavs till allmänheten för att introducera dem i Dianetics och Scientology, har nu helt återvunnits och restaurerats och finns tillgängliga på 17 språk.

När man tog med föreläsningarna så blev allt material i religionen Scientology, som innehåller de svar som hela mänskligheten har sökt i århundraden, nu tillgängligt på många språk, i många format, bevarade för evigt och till gagn för alla.

RENÄSSANS