RealTime

David Miscavige släpper L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar i Dianetics och Scientology inför tiotusentals personer vid ett internationellt utsänt event 2007.

År 2007 stod David Miscavige framför Scientologists, samlade från hela världen, för att tillkännage en historisk händelse. Det han skulle komma att tillkännage var inget mindre än ”återställandet av Dianetics och Scientology” – en händelse som han sade skulle ”förändra Scientologys värld för evigt”. Under de följande timmarna berättade han den fullständiga historien för en publik på tusentals personer som samlats i Ruth Eckerd Hall i Clearwater i Florida.

Mr. Miscavige berättade detaljerna kring det forskningsprojekt som utfördes för att säkerställa äktheten hos Scientologys hela religiösa kunskapssamling, vilken utgörs av L. Ron Hubbards skrifter och inspelade föreläsningar. En utmanande uppgift hade påbörjats: att lokalisera Mr. Hubbards böcker, verifiera befintliga texter mot dessa original, korrigera eventuella fel eller avvikelser och återställa dem till deras ursprungliga oförvanskade form.

Avvikelser från de ursprungliga manuskripten upptäcktes omedelbart vara mycket mer omfattande än man först hade trott: felaktigheter i transkription och interpunktion av alla slag, kapitel i fel ordning eller till och med mitt i ett annat kapitel – för att inte tala om att en förläggare ”hjälpsamt” tog bort styckesindelning för att minska antalet sidor.

”Nu lägger vi till ’redaktören’”, förklarade Mr. Miscavige, ”som i stället för att rätta till det beslutade sig för att lägga till sina egna ’förtydligande’ fotnoter för att förklara vad L. Ron Hubbard egentligen menade.”

Mr. Miscavige återgav något anmärkningsvärt som skett under projektet för att återställa teknologin. När antalet sidor i en bok inte stämde med det antal dikterade inspelningar man hade, sökte man åter igenom arkiven och hittade tre länge försummade vinyldiskar med dikteringar märkta ”UNK” för ”Unknown” (okänd). När man lokaliserat lika föråldrad avspelningsutrustning så upptäckte man att inspelningarna bestod av ytterligare två avsnitt av Mr. Hubbards manuskript från 1948 till Dianetics: Den Ursprungliga Avhandlingen. Dikteringen visade också att andra kapitel hade tryckts i fel ordning sedan den publicerades första gången. Man fick korrigera och färdigställa hela manuskriptet. Idag är detta den första och mest grundläggande framställningen om sinnets karaktär och funktion.

Under de följande åren undersöktes, kontrollerades och korrigerades varje ord och mening i alla L. Ron Hubbards verk för att garantera absolut äkthet. Den norm som fastställdes av Mr. Miscavige var perfektion – den enda norm som passar för L. Ron Hubbards verk.

Under de följande åren undersöktes, kontrollerades och korrigerades varje ord och mening i alla L. Ron Hubbards verk för att garantera absolut äkthet.

Efter detta enorma redaktionella företag utformades, sattes, trycktes och bands alla 18 böckerna mycket noggrant för att uppnå största möjliga läsbarhet, förståelse, kvalitet och hållbarhet – för att inte tala om den rent estetiska utformningen.

Mr. Miscavige sammanfattade bedriften:

”Vi talar inte om ’korrigerade’ manuskript”, sade han. ”Ej heller manuskript som ’verifierats på nytt’. Och definitivt inte bara ’ompaketerade’. Vad vi talar om är etthundra procent oförvanskad SOURCE.”

Från detta monumentala projekt kom en lika dramatisk prestation: återställandet av föreläsningsserier till varje bok, 280 föreläsningar allt som allt.

Varje föreläsningsserie producerades med verifierade transkriptioner och kompletterande referenser, samt detaljerade ordförklaringar som definierar ord på det sätt Mr. Hubbard använde dem, för att garantera förståelsen hos varje lyssnare.

Varje bok och föreläsning reproducerades sedan och släpptes på 17 av världens större språk.

Tillsammans är dessa böcker och föreläsningar kända överallt i Scientologys värld som ”Grunderna” – och utgör det mest grundläggande materialet för Scientologys Bro.

Denna monumentala process förde fram Scientologys exakta och perfekta religiösa skrifter, så som de nedtecknats av Mr. Hubbard.

EFTERFRÅGAN PÅ DIANETICS OCH SCIENTOLOGYS RESTAURERADE VERK ÖKAR

Publiceringen av Grundernas böcker och föreläsningar innebar att varje Scientologist nu kunde studera grunden för religionen Scientology enkelt, snabbt och i fullständig kronologisk ordning, och på så sätt få en helt unik förståelse av religionen och hur man tillämpar den i livet.

Som ett exempel på dess inverkan kan nämnas att under de 50 åren före publiceringen av Grunderna, hade 39 miljoner exemplar av L. Ron Hubbards muntliga och skriftliga verk om Dianetics och Scientology distribuerats. På bara två år efter deras publicering 2007, distribuerades mer än 60 miljoner av grundaren L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar.

I och med att Grunderna nu finns på 17 språk, och att de mest grundläggande böckerna finns på 50 språk, har Dianetics och Scientologys översättningar under det gångna årtiondet nått en nivå som är 10 gånger större än under de tidigare fem årtiondena tillsammans.

Men den verkliga betydelsen av återvinningen och återställandet av Dianetics och Scientologys material kan endast mätas i enskilda människors liv som förändrats. Grundernas böcker och föreläsningar innehåller principer som miljontals människor har använt för att uppnå sina mest efterlängtade mål om andlig förnyelse.

RENÄSSANS