RealTime

Som svar på ökande brottslighet och våld under 1960-talet och 1970-talet, grundade L. Ron Hubbard frivilligpastorsprogrammet. Detta program utformades för att ge praktiska verktyg för att skapa mänsklig förståelse och omtanke. Dessutom utformade Mr. Hubbard dessa verktyg så att de kunde användas av både Scientologists och icke-Scientologists. Från denna vision kom en rörelse med bred bas som består av individer från alla samhällsskikt. Dessa individer, kända som frivilligpastorer, ägnar sig åt att ge praktisk hjälp på plats, i områden världen över när det behövs.

Efter 11 september 2001 inspirerade David Miscaviges legendariska budskap till alla Scientologists skapandet av en global styrka av mer än 200 000 frivilligpastorer som aktivt bidragit under mer än 300 av världens värsta katastrofer.

Under de senaste 30 åren har Scientologys frivilligpastorer hjälpt nödställda i mer än 300 av världens värsta katastrofer – de har gått in i tsunamihärjade områden, i spåren av jordbävningar och jordskred, och efter katastrofer som orsakats av människan.

Även om ingen kunde ha förutsett hur terroristattackerna i New York City den 11 september 2001 skulle slita bort samhällets sociala fernissa, insåg Mr. Miscavige tydligt att det var dags för Scientologists att intensifiera sina insatser för att hjälpa sina medmänniskor.

Samma dag gav han ut ett numera legendariskt internationellt direktiv med titeln ”Dags att vakna”-uppropet. I enlighet med dess titel inspirerade denna kommunikation omedelbart en häpnadsväckande tillväxt hos frivilligpastorsprogrammet. Den 11 september 2001 fanns det 6 000 frivilligpastorer i världen. Idag är de en av världens mest erkända oberoende nödhjälpsorganisationer med över 200 000 frivilligpastorer internationellt, redo att rycka ut.

Frivilligpastorernas verktyg finns i Scientology handboken och de 19 kurserna som hör till, vilka var för sig innehåller en särskild teknologi. En frivilligpastor är en person som hjälper sina medmänniskor på frivillig basis genom att återupprätta syfte, sanning och andliga värden i andras liv. Frivilligpastorer lever efter mottot ”Det går att göra något åt det”.

Frivilligpastorerna arbetade med enorm energi och oerhörd medkänsla vid Ground Zero. De hjälpte till med att lätta på räddningsarbetarnas fysiska börda och mentala stress. Jag kan inte tacka dem nog. Avdelningschef, polisen i New York City

VÄRLDSOMSPÄNNANDE SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE KAMPANJER