RealTime

Var 12:e sekund prövar ytterligare ett barn i skolåldern illegala droger för första gången – en bister påminnelse om hur utbrett drogmissbruk har blivit bland ungdomar i vårt moderna samhälle.

För att motverka denna epidemi sponsrar Scientology Kyrkan, under Mr. Miscaviges ledarskap, den största icke-statliga antidrogkampanjen i världen, i syfte att informera om droger och förebygga drogmissbruk.

Till dags dato har Drogfri värld-programmet, som Scientology Kyrkan sponsrar, delat ut över 100 miljoner droginformationshäften världen över.

Det har slutgiltigt visat sig att när ungdomar får veta sanningen om droger – saklig information om vad droger är och vad de gör – minskar droganvändningen i motsvarande grad. Genom statistiska undersökningar uppskattar Drogfri värld-kampanjen att de till dags dato har styrt bort 500 000 ungdomar runt om i världen från att ägna sig åt partydroger – eller ännu värre: att falla ned i den förödande och känslolösa världen som fullständigt beroende utgör.

Mr. Miscaviges ursprungliga initiativ inkluderade en garanti att kampanjens undervisningsmaterial skulle vara tillgängligt kostnadsfritt för alla som begär det. I enlighet med detta direktiv producerar Scientology Kyrkan sina publikationer (som varken innehåller eller förespråkar Scientology) för likasinnade antidrogkoalitioner, myndigheter, medborgargrupper och skolor.

Den moderna, högeffektiva läroplanen omfattar:

Totalt sett utgör Drogfri värld-kampanjen ett enormt steg i riktning mot att fostra en generation som har hopp om att förbli fri från drogmissbrukets ödeläggelse under hela dess framtida liv.

Genom att Stiftelsen för en drogfri värld har delat med sig av sin kunskap och expertis har den spelat en betydande roll i DEA:s framgång med vårt samhällsprogram för att minska drogmissbruk.Agent, Drug Enforcement Agency, USA

VÄRLDSOMSPÄNNANDE SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE KAMPANJER