RealTime

Jag känner mig lyckligt lottad och helt enkelt välsignad att David Miscavige står vid rodret. För jag vet att vi är okej. Joy Gendusa