RealTime

OM DAVID MISCAVIGE

Om David Miscavige

David Miscavige er Scientology religionens kirkelige leder. Fra sin position som Bestyrelsesformand for Religious Technology Center (RTC) bærer David Miscavige det endelige ansvar for at sikre den standardmæssige og rene anvendelse af L. Ron Hubbards teknologier Dianetics og Scientology samt for at holde Scientology virkende.


Tillid og venskab er ting der smedes i ild og bankes ud på livets ambolt. Vi har været igennem meget sammen. Jeg har tillid til dig, præcis som du har tillid til mig.L.  Ron Hubbard til David Miscavige

FOLK DER KENDER DAVID MISCAVIGE