RealTime

L. Ron Hubbard fastlagde at de højeste niveauer på Broen til Total Frihed skulle leveres i uforstyrrede omgivelser, langt fra denne verdens korsveje.

Inden hans bortgang færdiggjorde Scientologys Grundlægger sin forskning af disse niveauer, kodificerede dem og betroede mr. Miscavige med ansvaret for at stille dem til rådighed til alle kvalificerede medlemmer.

Mr. David Miscavige med Kaptajnen for Motorskibet Freewinds — Scientologys religiøse fristed for avanceret åndelig indsigt i dets hjemhavn i Curaçao.

Med det for øje sørgede mr. Miscavige for købet og ombygningen af Motorskibet Freewinds i 1986, specifikt til leveringen af disse servicer ved toppen af Broen. Det der opstod med Skibets navngivning i 1988 var et nyt og eksklusivt center for åndelig indsigt hvor liv bliver forvandlet.

Freewinds, et 135 m langt, 9 780 tons tungt fartøj, er bemandet af medlemmer fra Kirkens religiøse orden. De ekstremt høje standarder hos medarbejderne har vundet Skibet anerkendelse som en af de sikreste på havet. Skibets rejseoptegnelse omfatter over 400 000 sømil med sikker rejse.

Freewinds overgår alle standarder for dens besætnings uddannelse. Mens nutidens krydstogtskibe typisk har én kaptajn har dette skib fire, alle med licens til at sejle ethvert skib på ethvert hav. Af de 50 000 sejlskibe der sejler på de syv have nu til dags er Freewinds det første civile skib der er udnævnt som officiel uddannelsesplatform under ordre fra International Maritime Organization i FN. De højt uddannede og erfarne Freewinds officerer og mandskabet har givet uddannelse i forebyggelse af skader og sikkerhedsforanstaltninger til mere end 100 caribiske havnemyndigheder, kystvagter og maritime organisationer.

Lokale og religiøse ledere fra alle øerne og Latinamerika anerkender Freewinds som et sted for dybtgående personlig fornyelse, men også som en kilde til løsninger på deres behov gennem Kirkens humanitære programmer og tværreligiøse initiativer. Oplysning om stoffer, menneskerettigheder, læse- og skrivefærdigheder, indlæring og etik er en del af den bredere sociale mission hvorigennem Freewinds har skabt partnerskaber. Med hjælp fra øernes lokale ledere og havnemyndighederne, politiet og militæret i Colombia, Venezuela og Ecuador blev budskabet om menneskerettigheder og humanitære initiativer spredt ud til alle.

At opretholde sådanne operationsforhold er essentielt fordi hver juni bliver skibet til et søgående hjem for en ugelang religiøs sammenkaldelse af top-Scientologister fra hele verden. Jomfrurejsens jubilæumseventer bliver afholdt hvert år af mr. Miscavige.

Freewinds
Ikke kun leveres de højeste niveauer af Scientologys åndelige fremskridt på Freewinds, det 9 780 tons tunge skib er også det første civile skib udnævnt som en officiel uddannelsesplatform med bemyndigelse fra International Maritime Organization (IMO).

Han har været drivkraften bag Freewinds’ humanitære initiativer og at få Kirkens sponserede humanitære programmer til Caribien og Latinamerika. Gennem disse operationer samarbejder Scientologister med politi- og militærfolk for at indføre programmer der har vist sig at skabe drastiske reduktioner i krænkelser af menneskerettighederne og bekæmpe de ødelæggende virkninger fra illegale stoffer.

Gennem indsatsen fra frivillige borgere, militærembedsmænd og politipersonale i hele regionen lever millioner af mennesker nu stoffri og moralske liv uden kriminalitet.

Kirkens samfundsinspirerede programmer er blevet rost af embedsmænd som et afgørende element i at skabe fred i regionen. Freewinds er blevet kendt, ikke kun som en religiøs mission, men som et symbol på humanitært engagement og forståelse.