RealTime

[David Miscavige] bringer L. Ron Hubbards teknologi til verden, nøjagtigt som det er meningen, at det skal gøres. Tom Cummins