RealTime

Mr. David Miscavige ved Saint Hill i Sussex, England. I baggrunden er der L. Ron Hubbards hjem på en 20 hektar stor ejendom hvor der også står en avanceret Scientology Kirke.

David Miscavige var født i 1960 og har været en Scientologist det meste af sit liv. Han huskes stadig som det 12-årige vidunderbarn der ankom til Saint Hill i Sussex, England. Saint Hill var L. Ron Hubbards hjem fra 1959 til 1966, hvor han forskede og formulerede sit pionerarbejde om sindet og ånden, og det fungerede som uddannelsescenteret for religionen. Det var i de omgivelser — lovprist blandt Scientologister — at David Miscavige blev bemærket da han tjente som den yngste professionelle auditor (en udøver af Dianetics eller Scientology) i Saint Hills berømte Hubbard Vejledningscenter i England.

Knap et år efter sin ankomst til Sea Organisationen — den religiøse orden i Scientology — i en alder af 16 år, var han blandt en håndfuld der blev udvalgt til at arbejde direkte med L. Ron Hubbard. Da mr. Hubbard bemærkede den 17-åriges evner blev David Miscavige udnævnt til Leder for Kinematografi (produktionen af film) for de oprindelige Scientology uddannelsesfilm.

Kort tid efter arbejdede mr. Miscavige efter anmodning fra mr. Hubbard som Action Chief, den ledende medarbejder der er ansvarlig for at overvåge projekter der involverede Scientology Kirker rundt om i verden. I en alder af 18 år var David Miscavige blevet den som L. Ron Hubbard gik til for at få udført sine vigtigste opgaver. Ingen leder i Kirkens historie arbejdede nogensinde så meget sammen med L. Ron Hubbard som mr. Miscavige. De var konstant i kommunikation.

I senere år beskrev L. Ron Hubbard en heltemodig Kirkelig leder som identificerede og efterfølgende rensede ud i rækken af svindlere blandt Kirkens medarbejdere som forsøgte at tage kontrol over Scientology, mens mr. Hubbard var engageret i intensiv forskning og ikke direkte involveret i den daglige ledelse af Kirken.

Idet mr. Hubbard så tilbage på hvad der næsten var sket, sagde han:

“Så tilgiv mig for ikke at lede Kirken da den næsten faldt i fjendtlige hænder. Det hele ordnede sig. Hvorfor? Fordi sande Scientologister sørgede for det. Min tillid var berettiget.”

Den “sande Scientologist” som L. Ron Hubbard talte om var David Miscavige.

David Miscavige på Saint Hill Manor

I 1982 bad mr. Hubbard om en omorganisering af Kirken, der skulle sikre, at Kirken og religionen kunne fortsætte i al evighed og altid forblive tro mod sine “Source”-materialer — udtrykket for L. Ron Hubbards filosofi, policy og religionens fundamentale teologi. Derfor etablerede mr. Hubbard Religious Technology Center med det formål at være indehaver af varemærkerne for Dianetics og Scientology og for at bevare, opretholde og beskytte Scientology religionen. Han udnævnte mr. Miscavige som forvalteren af denne Kirkeorganisation.

Mr. Hubbard udnævnte også David Miscavige til formand for organisationen med ansvar for at føre tilsyn med og håndtere sine personlige anliggender resten af hans liv.

L. Ron Hubbard gav en detaljeret plan for den fremtidige ekspansion af Scientology. Han skitserede projekter som han anså for at være kritiske for ekspansionen, herunder at bekræfte ægtheden af og beskytte alle Source (Grundlæggeren og Kilden til Scientology, L. Ron Hubbard) materialer. Han havde fuldstændig tillid til at David Miscavige, den mangeårige ven han personligt havde vejledt, ville udføre disse projekter og fortsat beskytte Kirken.

Efter L. Ron Hubbards bortgang i 1986 var det mr. Miscavige der styrede Scientology gennem mange vanskelige perioder, for som historien viser, er den sande test for enhver religion at overleve sin Grundlæggers bortgang. Det var så sandelig mr. Miscavige der sikrede denne overlevelse ved at opnå fuld religiøs anerkendelse i USA og ved at føre Scientology ind på den globale scene.

Siden da har mr. David Miscavige urokkeligt ført L. Ron Hubbards arv ind i fremtiden og bliver ved med at realisere hans vision. Som et resultat står Scientology nu som den eneste større religion der blev skabt i det 20. århundrede, og den vokser hurtigere end nogen anden religion i den moderne tidsalder.

Tillid og venskab er ting der smedes i ild og bankes ud på livets ambolt. Vi har været igennem meget sammen. Jeg har tillid til dig, præcis som du har tillid til mig. L. Ron Hubbard til David Miscavige

STAR OF TRUST

STAR OF TRUST

I oktober 1982 skænkede mr. Hubbard “Star of Trust”-nålen til David Miscavige. Denne ære er blevet gjort til et mindesmærke med en unik guldnål med en diamant i midten og et identitetskort der beskriver dets vigtighed. Den anerkendelse, skrev L. Ron Hubbard, var “inspireret af den idé at en person med den nål og med det kort kunne rette op på en situation og ville blive stolet på i langt højere grad end andre der foregav at handle som så”.

Mr. Hubbard forklarede også at kortet og nålen repræsenterer en person som han fra erfaring vidste: “Jeg kan stole på uden forbehold”.

Idet han præsenterede Star of Trust til mr. Miscavige bemærkede L. Ron Hubbard: “Tillid og venskab er ting der smedes i ild og bankes ud på livets ambolt. Vi har været igennem meget sammen. Jeg har tillid til dig, præcis som du har tillid til mig.”

Indgraveringen på bagsiden af kortet lyder: “Den person der bærer denne nål taler personligt på vejene af L. Ron Hubbard”.

Denne offentlige udtalelse af tillid var vigtig fordi i begyndelsen af 1980 begyndte mr. Hubbard at træde tilbage fra det offentlige liv for at fortsætte sin forskning og skriverier. Han betroede David Miscavige med opfyldelsen af kravene for en voksende kirke og bevægelse der krævede fast og beslutsomt lederskab.

OM DAVID MISCAVIGE