RealTime

Scientology omfatter en samling viden, som strækker sig over bestemte fundamentale sandheder. De vigtigste af dem er:

  • Mennesket er et udødeligt åndeligt væsen.
  • Hans erfaring strækker sig langt hinsides en enkelt livstid.
  • Hans evner er ubegrænsede, selv hvis han ikke har indset det på nuværende tidspunkt.

Scientology tager ydermere udgangspunkt i, at mennesket grundlæggende er godt, og at hans åndelige frelse afhænger af ham selv og hans fæller og hans evne til at opnå fællesskab med universet. I denne forbindelse er Scientology en religiøs filosofi i den stærkeste betydning af ordet, for det drejer sig om intet mindre end den fulde rehabilitering af Menneskets iboende åndelige selv — dets evner, dets bevidsthed og dets vished om sin egen udødelighed. Desuden, idet religion har at gøre med ånden i forhold til sig selv, universet og andre liv, og er i bund og grund en tro på åndelige væsner, følger Scientology en religiøs tradition, der er mindst lige så gammel som Menneskeheden. Men hvad Scientology i sidste ende repræsenterer er nyt. Dens religiøse teknologi er ny, dens kirkelige organisation er ny, og hvad den betyder for det 21. århundrede er helt nyt.

I hjertet af Scientology ligger dens aksiomer, der præcist definerer de fundamentale love og sandheder om livet, herunder hvem vi er, hvad vi er i stand til, og vigtigst af alt, hvordan vi muligvis kan virkeliggøre vores medfødte åndelige evner. Disse aksiomer danner grundlaget for et stort område af visdom, som kan anvendes på hele livet. Fra denne visdom er der kommet et stort antal fundamentale principper, som folk kan bruge til at forbedre deres umiddelbare liv, såvel som til at opnå åndelig udødelighed. Faktisk er der intet aspekt af livet, der ikke kan blive forbedret gennem anvendelsen af Scientology principper.

Besøg den officielle Scientology hjemmeside på www.scientology.dk.