RealTime

OVER DAVID MISCAVIGE

Over David Miscavige

David Miscavige is de kerkelijk leider van de Scientology religie. Dhr. Miscavige draagt vanuit zijn positie als voorzitter van de Raad Religious Technology Center (RTC) de verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de standaard en zuivere toepassing van L. Ron Hubbards technologieën van Dianetics en Scientology en om ervoor te zorgen dat Scientology blijft werken.


Vertrouwen en vriendschap zijn dingen die in het vuur zijn gesmeed en die op het aambeeld van het leven zijn geslagen. We hebben samen veel doorgemaakt. Ik vertrouw jou zoals jij mij vertrouwt.L. Ron Hubbard aan David Miscavige

MENSEN DIE DAVID MISCAVIGE KENNEN