RealTime

OM DAVID MISCAVIGE

Om David Miscavige

David Miscavige är religionen Scientologys kyrklige ledare. Från sin position som styrelseordföranden för Religious Technology Center (RTC), har Mr. Miscavige det yttersta ansvaret för att säkerställa standarden och den oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier i Dianetics och Scientology och för att hålla Scientology fungerande.


Förtroende och vänskap är saker som smitts i eld och hamrats ut på livets städ. Vi har gått igenom mycket tillsammans. Jag litar på dig precis som du litar på mig.L. Ron Hubbard till David Miscavige

Människor som känner David Miscavige