RealTime

“Jeg behøver ikke at fortælle dig, hvad der er galt. Du kan selv se dig omkring og finde en række tilstande der alle er tegn på forfald og årsager til smerte. Du ved det ikke burde være sådan.” — L. Ron Hubbard

Den omsiggribende globale ødelæggelse og menneskelige elendighed frembragt af stofmisbrug, analfabetisme, moralsk forfald og krænkelse af menneskerettigheder — for ikke at tale om natur- og menneskeskabte katastrofer — er umiskendelig.

Mr. Miscaviges engagement for at befri menneskeheden fra plagerne af stoffer, analfabetisme, kriminalitet og overtrædelser af menneskerettighederne førte ham til at genoplive og forstærke Kirkens verdslige humanitære opgave.

Mens problemerne med social uretfærdighed, krig, fattigdom, kriminalitet og diskrimination fortsat bevirker elendighed og modløshed stort set overalt i verden, mangler der klart effektive løsninger i bekæmpelsen af potentielle katastrofer.

I løbet af årtier med udforskning af sindet og ånden udviklede L. Ron Hubbard metoder til håndtering af de kriser der truer verden.

For at få disse løsninger taget i brug har Scientologister sponseret permanente internationale hovedkvarterer der tjener som “begyndelsespunkter” der derved sætter omfattende bevægelser i gang hvad angår moral, læse- og skrivefærdighed, narkotikaforebyggelse og -rehabilitering.

For at virkeliggøre Scientologys større humanitære mål fremlagde David Miscavige en strategi der har ført Kirken ind i en multimedietidsalder for at tilbyde let tilgængelige, nemt forståelige og hurtigt distribuerede redskaber til at øge bevidsthed samt uddanne og aktivere millioner af stemmer for at skabe en bedre verden.

Resultatet: Revolutionerende samfundsforbedrende og humanitære programmer der sponseres af Scientology Kirken. Disse programmer er fuldkommen unikke, ubestrideligt topmoderne og vigtigst af alt er, at de virker.

Bedrifterne af de globale kampagner for Scientology religionen er håndgribelige demonstrationer af hvad der kan gøres når én mand, David Miscavige, der er fast besluttet på at virkeliggøre visionen Grundlæggeren betroede ham, rækker en hjælpende hånd ud til andre med den fulde støtte fra den religiøse bevægelse han leder.

VERDENSOMSPÆNDENDE KAMPAGNER FOR SOCIALE FORBEDRINGER