RealTime

[David Miscavige] har været ... absolut hårdnakket i at sørge for at genvinde og sikre, at al den teknologi, som L. Ron Hubbard udviklede i Scientology, er til rådighed for os nu. Cam Potts