RealTime

OM DAVID MISCAVIGE

Om David Miscavige

David Miscavige er den kirkelige lederen av Scientology religionen. Fra sin posisjon som styreformann i Religious Technology Center (RTC), bærer David Miscavige det endelige ansvaret for å sikre den standardmessige og rene anvendelsen av L. Ron Hubbards Dianetics og Scientology teknologier, samt for å holde Scientology virkende.


Tillit og vennskap er ting som smis i ild og bankes ut på livets ambolt. Vi har vært gjennom mye sammen. Jeg har tillit til deg akkurat som du har tillit til meg.L. Ron Hubbard til David Miscavige

FOLK SOM KJENNER DAVID MISCAVIGE