RealTime

Det er hele doingnessen fra mr. Miscavige. Det er alt sammen under hans lederskab, at dette sker. Koko Tabibzadeh