RealTime

David Miscavige werkt voor, en legt verantwoording af aan de miljoenen parochianen van Scientology. Hij is gedecideerd bij het dienen van hun belangen en de belangen van de religie.

Als de drijvende kracht achter een wereldwijd programma om alle Scientology Kerken uit te breiden om Scientologists en hun gemeenschappen beter te kunnen dienen, leidde Dhr. Miscavige de creatie van een nieuw ras van Scientology Kerken. Deze kerken staan als punten van steun waar iedereen welkom is. Dit zijn ook de Kerken vanwaaruit Scientologists hun humanitaire programma’s aanbieden om onverdraagzaamheid, analfabetisme, immoraliteit en drugsgebruik te verminderen.

L. Ron Hubbard formuleerde het doel om kerken te creëren die fysiek weerspiegelen wat ze spiritueel leveren:

“Jullie creëren een eiland van vriendelijkheid, fatsoen en steun in de zee van een gewelddadige wereld. (...) Eens zullen die eilanden de hele zee worden.”

Om dit doel te bereiken heeft Dhr. Miscavige een programma gelanceerd met het gestelde doel om van elke Scientology Kerk een Ideale Scientology Kerk te maken – ideaal qua locatie, ontwerp, kwaliteit van religieuze diensten en maatschappelijke programma’s.

Elke Kerk is zodanig opgezet om de volledige reeks van Scientology diensten te accomoderen voor zowel parochianen als de omringende gemeenschap. In elk ervan huizen uitgebreide publieke informatie multimediadisplays die elk facet van Dianetics en Scientology introduceren. Bovendien zijn er bibliotheken, seminarruimten en kapellen die als ruimten dienst doen voor zondagsdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. De eerste golf van deze nieuwe Kerken siert nu culturele centra over de hele wereld, waaronder Madrid, Londen, Berlijn, New York, Rome, Washington, D.C., Brussel, Tel Aviv, Kaohsiung en Sydney.

Jullie creëren een eiland van vriendelijkheid, fatsoen en steun in de zee van een gewelddadige wereld. (...) Eens zullen die eilanden de hele zee worden.L. Ron Hubbard

Nieuwe Ideale Organisaties openen nu regelmatig hun deuren en vele anderen staan aan de horizon, terwijl Scientologists samenkomen om deze wereldwijde beweging van Ideale Kerken, die hun gemeenschappen tot ver in de toekomst zullen dienen, te ondersteunen.

David Miscavige begon ook een programma om Ideale Advanced Scientology Organizations op elk continent te vestigen. Deze organisaties zetten de poort naar de hoogste spirituele niveaus wijd open voor Scientologists over de hele wereld.

Het feit dat er sinds het begin van 2014 vier dergelijke Ideale Advanced Organizations zijn geopend en dat er nog eens drie in de plannings- en ontwerpfase zitten, is een andere indicatie van de snelle groei van de Kerk.

Aan de top van de Scientology religie, opgezet door David Miscavige om L. Ron Hubbards visie te realiseren, staat nu het internationale spirituele hoofdkwartier van de religie – het Flag Gebouw. Deze Scientology kathedraal, die in 2013 werd ingewijd, geeft duizenden mensen tegelijkertijd de mogelijkheid om vooruit te gaan door auditing (spirituele counseling) en studie. En dat alles in een omgeving die evenredig is met de technologie zelf.

OVER DAVID MISCAVIGE