RealTime

“Ik hoef je niet te vertellen wat er mis is. Je kunt zelf om je heen kijken en een aantal omstandigheden zien, allemaal tekenen van verval en bronnen van pijn. Je weet ook dat dat niet zo zou moeten zijn.” – L. Ron Hubbard

De wereldwijde verwoesting en alle ellende van de mens als gevolg van drugsgebruik, analfabetisme, moreel verval en het misbruik van mensenrechten – om nog niet te spreken over de natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen – valt niet te ontkennen.

Dhr. Miscavige’ toewijding om de mensheid te bevrijden van de plagen van drugs, analfabetisme, criminaliteit en schendingen van mensenrechten bracht hem ertoe de seculiere humanitaire missies van de Kerk te revitaliseren en te verbeteren.

Terwijl de problemen van sociale onrechtvaardigheid, oorlog, armoede, criminaliteit en discriminatie, ellende en ontmoediging blijven teweegbrengen in alle hoeken van de wereld, is het opvallend dat wat er ontbreekt in de bestrijding van deze potentiële apocalyptische scenario’s, zijn effectieve oplossingen.

In de loop van de decennia van onderzoek naar het verstand en de geest ontwikkelde L. Ron Hubbard methoden om de crisissen die onze wereld bedreigen, aan te pakken.

Om die oplossingen uit te kunnen voeren, hebben Scientologists permanente internationale hoofdkwartieren gesponsord die fungeren als “energiecentrales” waarmee grootschalige acties voor de verbetering van moraliteit, alfabetisme, drugspreventie en rehabilitatie in gang kunnen worden gezet.

Teneinde de grotere humanitaire doelen van Scientology te kunnen realiseren, heeft David Miscavige een strategie gevoerd die de Kerk in het multimediatijdperk heeft geleid om gemakkelijk beschikbare, gemakkelijk begrijpbare en snel te verspreiden tools te verschaffen om het bewustzijn omhoog te halen, op te leiden en om miljoenen stemmen te activeren voor een betere wereld.

Het resultaat: revolutionaire maatschappelijke en humanitaire programma’s gesponsord door de Scientology Kerk. Deze programma’s zijn volstrekt uniek, onbetwistbaar baanbrekend en, wat het belangrijkste is, ze werken!

De resultaten van de wereldwijde campagnes van de Scientology religie zijn tastbare bewijzen van wat er gedaan kan worden wanneer één man, David Miscavige – toegewijd aan het bereiken van een visie die de Grondlegger hem had toevertrouwd, en met de volledige steun van de religieuze beweging die hij leidt – anderen de helpende hand reikt.

WERELDWIJDE MAATSCHAPPELIJKE VERBETERINGSCAMPAGNES