RealTime

David Miscavige tijdens de historische aankondiging van het Gouden Tijdperk van Kennis Voltooid, 2009.
De monumentale release van de kern van de geschriften van Scientology – De Fundamenten Boeken en lezingen – in 2007.
David Miscavige kondigt de release aan van L. Ron Hubbards Congres Lezingen in 2005.

David Miscavige heeft onophoudelijk vooruitgang gemaakt met L. Ron Hubbards intentie om de volledige geschriften en lezingen van Dianetics en Scientology beschikbaar te maken voor alle volken in alle talen. Aangezien de werken van L. Ron Hubbard over het verstand en de geest uit meer dan 75 miljoen woorden bestaan, waaronder zo’n 2500 opgenomen lezingen, was het systematiseren, restaureren, vertalen en uitgeven van deze werken ontzagwekkend. Maar tegen het eind van 2009 was het project dat 25 jaar had geduurd, om alle materialen van Dianetics en Scientology weer in hun oorspronkelijke staat te herstellen afgerond en voor het eerst kwamen alle Scientology geschriften beschikbaar, in de exacte chronologische volgorde waarin het oorspronkelijke materiaal door Dhr. Hubbard werd geleverd. Het project en de daarmee herstelde werken worden gezamelijk aangeduid als het “Gouden Tijdperk van Kennis”.

De achtergrond waartegen dit Gouden Tijdperk van Kennis zich ontplooide, is de Leidraad voor Materialen, een volledige leidraad die L. Ron Hubbard al lange tijd geadviseerd had te maken en nu door Dhr. Miscavige leven werd ingeblazen. Het geeft in beeld een chronologisch overzicht van alle geschreven en opgenomen materialen van Dhr. Hubbard en hoe ze met elkaar in verband staan. Kortom, het Gouden Tijdperk van Kennis is het langst lopend programma uit de geschiedenis van Scientology om alle Scientology Geschriften terug te vinden, te herstellen en te verifiëren.

DE GRENZEN VAN RESTAURATIETECHNOLOGIE VERLEGGEN

Hoewel de lezingen van L. Ron Hubbard van over de hele wereld verzameld en in archieven opgeslagen waren, bemoeilijkte de armzalige kwaliteit van sommige oorspronkelijke opnames en verwering van mastertapes de massaproductie enorm. Vandaar dat het project om deze lezingen te restaureren alleen mogelijk werd met nieuwe ontwikkelingen in digitale en computertechnologie. Dhr. Miscavige was nauw betrokken bij elk aspect van dit project.

Om Dhr. Hubbards lezingen te kunnen herstellen, ontwikkelde Dhr. Miscavige gepatenteerde geluidsrestauratietechnologie en richtte een van de meest geavanceerde geluidsrestauratiestudio’s ter wereld op. Daarna hield hij toezicht op het herstel en het behoud van alle 2500 opgenomen lezingen.

Hij wijdde er verder duizenden uren aan om te verzekeren dat elk woord exact overeenstemde met Dhr. Hubbards oorspronkelijke werken en dat zijn opgenomen lezingen getranscribeerd, gereproduceerd en universeel toegankelijk werden. Want alleen op deze manier kunnen Scientologists chronologisch hun religie in de zuivere, authentieke vorm bestuderen.

David Miscavige
Als Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center, is Dhr. Miscavige belast met de zorg voor het zuivere en correcte gebruik van de Dianetics en Scientology Technologie, zoals dat is vastgelegd door L. Ron Hubbard in 75 miljoen geschreven en gesproken woorden.

VOLDOEN AAN DE VRAAG NAAR SCIENTOLOGY MATERIALEN

Niet minder cruciaal voor het restauratieprogramma van de geschriften van het Gouden Tijdperk van Kennis was het grootste internationale vertaalproject in de geschiedenis van de Kerk, waarbij alle beginboeken van Dianetics en Scientology in vijftig talen en de meer omvattende boeken en lezingen in zeventien talen werden uitgegeven.

Gezien de enorme hoeveelheid en verscheidenheid van deze materialen was er een publicatiestrategie nodig om te verzekeren dat de productie ervan in elke taal en elke hoeveelheid, ongeacht hoe groot of klein, haalbaar was. Dhr. Miscavige bedacht die strategie, en de realisatie ervan is Bridge Publications in Los Angeles en New Era Publications in Kopenhagen, Denemarken. Deze twee organisaties vormen samen de enige, volledig inhouse, volledig digitale, print-on-demand activiteit ter wereld, en zijn samen in staat om 1,3 miljoen boeken en 1 miljoen cd’s per week te produceren.

HET KEERPUNT

De voltooiing van het project van het Gouden Tijdperk van Kennis maakte de volgende grote stap voorwaarts mogelijk – in feite het keerpunt voor de Scientology religie. Die vooruitgang was de monumentale lancering van wat werd beschreven als een “Gouden Tijdperk van Tech”.

Het vertegenwoordigt niets minder dan de garantie dat Dianetics en Scientology training en processing (spirituele counseling) 100 procent in overeenstemming zijn met L. Ron Hubbards richtlijnen en volledige werken, zonder enige verandering. Als gevolg daarvan zijn de poorten naar spirituele vooruitgang voor Scientologists wagenwijd geopend en is het pad toegankelijker gemaakt dan ooit in de geschiedenis.

Om het Gouden Tijdperk van Tech te realiseren herzag David Miscavige persoonlijk elke oorspronkelijke uitgave van L. Ron Hubbard, uitgave voor uitgave, woord voor woord, komma voor komma. Hij zag toe op het onderzoek en de compilatie van tientallen nieuwe cursussen die de Scientology spirituele technologie bevatten; de verificatie van 2400 pagina’s van Geschriften exact zoals geschreven door Dhr. Hubbard; alle administratieve policy voor de toepassing ervan en als garantie dat het standaard zou blijven; en de publicatie van monumentale naslagwerken zoals gespecificeerd door Dhr. Hubbard, maar nooit eerder gecompileerd.

Deze prestatie was het hoogtepunt van tienduizenden manuren die waren besteed aan het herzien van duizenden individuele geschriften en opgenomen lezingen, hierbij voor altijd de deur sluitend voor elke mogelijkheid van ongeautoriseerde toevoegingen, weglatingen of andere veranderingen aan Dhr. Hubbards werken.

Het belang hiervan voor de individuele Scientologist is enorm:

  • Training in hun religie met een grotere grondigheid en snelheid.
  • Foutloze en snelle vooruitgang bij spirituele counseling.
  • En een rotsvast vertrouwen dat alle materialen en procedures van de geschriften 100 procent correct en standaard zijn.

Het restaureren, produceren en grootschalig verspreiden van alle materialen van Dianetics en Scientology door middel van het Gouden Tijdperk van Kennis en het Gouden Tijdperk van Tech – dit is de bekronende prestatie van Dhr. David Miscavige. Dit is wat leidde naar de Scientology renaissance. En dit zal de Scientology religie voor de eeuwigheid behouden.

OVER DAVID MISCAVIGE