RealTime

Dhr. Miscavige in Saint Hill in Sussex, Engeland. Op de achtergrond is L. Ron Hubbards huis te zien, op het 24 hectare grote terrein waar ook een hogere Kerk van Scientology staat.

David Miscavige werd in 1960 geboren en is een Scientologist voor het grootste deel van zijn leven. Hij wordt nog steeds herinnerd als het 12-jarige wonderkind dat in Saint Hill in Sussex, Engeland aankwam. Saint Hill was L. Ron Hubbards huis van 1959 tot 1966, de plaats waar hij onderzoek deed en waar hij zijn pionierswerk op het gebied van het verstand en de geest formuleerde en was het trainingscentrum voor de religie. Het was in die omgeving – vereerd door Scientologists – dat David Miscavige de aandacht trok, want hij deed dienst als de jongste professionele auditor (een beoefenaar van Dianetics en Scientology) in het beroemde Hubbard Begeleiding Centrum van Saint Hill in Engeland.

Nog geen jaar nadat hij zich op 16-jarige leeftijd aansloot bij de Sea Organization – de religieuze orde van Scientology – werd hij tezamen met een handjevol andere mensen geselecteerd om rechtstreeks met L. Ron Hubbard te werken. Dhr. Hubbard zag de vermogens van de 17-jarige en benoemde David Miscavige tot Director van Fotografie voor de originele Scientology trainingsfilms.

Snel daarna, op verzoek van Dhr. Hubbard, functioneerde Dhr. Miscavige als Action Chief, de hoogstgeplaatste leidinggevende die toezicht hield op projecten die betrekking hadden op Scientology Kerken over de hele wereld. Op 18-jarige leeftijd, was David Miscavige die persoon geworden waar L. Ron Hubbard beroep op deed om de belangrijkste opdrachten uit te voeren. Geen enkele leidinggevende in de geschiedenis van de Kerk heeft meer met L. Ron Hubbard gewerkt dan Dhr. Miscavige. Ze communiceerden steeds met elkaar.

In latere jaren beschreef L. Ron Hubbard een heroïsche leidinggevende van de Kerk, die malafide stafleden had geïdentificeerd en de gelederen van deze schurken zuiverde, die hadden geprobeerd de macht binnen Scientology over te nemen terwijl Dhr. Hubbard in beslag genomen was met intensief onderzoek en niet rechtstreeks betrokken was bij het dagelijkse bestuur van de Kerk.

Toen Dhr. Hubbard terugkeek op wat er bijna had kunnen gebeuren, zei hij:

“Dus vergeef me dat ik de Kerk niet leidde, toen deze bijna in vijandelijke handen viel. Het is allemaal goed afgelopen. Waarom? Omdat echte Scientologists ervoor zorgden. Mijn vertrouwen was gerechtvaardigd.”

Die “echte Scientologist” waar L. Ron Hubbard over sprak was David Miscavige.

David Miscavige in Saint Hill Manor

In 1982 verzocht Dhr. Hubbard om een corporatieve reorganisatie van de Kerk, om ervoor te zorgen dat de Kerk en de religie kon verdergaan tot in de eeuwigheid, altijd trouw blijvend aan de “Source” materialen – de term voor L. Ron Hubbards filosofie, het beleid en de fundamentele theologie van de religie. Aldus richtte Dhr. Hubbard het Religious Technology Center op om de handelsmerken van Scientology en Dianetics te houden en de Scientology religie te bewaren, te behouden en te beschermen. Hij benoemde Dhr. Miscavige als een Trustee van deze Kerkorganisatie.

Dhr. Hubbard benoemde David Miscavige ook als voorzitter van de organisatie belast met het toezicht op en het regelen van zijn persoonlijke aangelegenheden voor de rest van zijn leven.

L. Ron Hubbard legde in details een blauwdruk vast voor de toekomstige expansie van Scientology. Hij omschreef projecten die hij als cruciaal beschouwde voor die expansie, met inbegrip van het waarborgen van de authenticiteit en het beschermen van alle Source materialen. Hij plaatste volledig vertrouwen in David Miscavige, de vriend van oudsher waarvoor hij persoonlijk als mentor had opgetreden, om deze projecten uit te voeren en de Kerk te blijven beschermen.

Na het heengaan van L. Ron Hubbard in 1986 was het Dhr. Miscavige die Scientology door vele uitdagende tijden stuurde, want zoals de geschiedenis aantoont, is de echte test van elke religie om voort te blijven bestaan na het overlijden van haar Grondlegger. Inderdaad, het was Dhr. Miscavige die dat voortbestaan veiligstelde, door het verkrijgen van volledige religieuze erkenning in de Verenigde Staten en daarmee Scientology naar het wereldtoneel leidde.

Sinds dan heeft Dhr. David Miscavige standvastig het nalatenschap van L. Ron Hubbard naar de toekomst voortgezet en blijft hij deze visie voortdurend realiseren. Als gevolg daarvan, is Scientology nu de enige grote religie die in de 20e eeuw is ontstaan, sneller groeiend dan enig andere religie in deze moderne tijd.

Vertrouwen en vriendschap zijn dingen die in het vuur zijn gesmeed en die op het aambeeld van het leven zijn geslagen. We hebben samen veel doorgemaakt. Ik vertrouw jou zoals jij mij vertrouwt. L. Ron Hubbard aan David Miscavige

STER VAN VERTROUWEN

STER VAN VERTROUWEN

In oktober 1982, reikte Dhr. Hubbard de “Ster van Vertrouwen” speld uit aan David Miscavige. Deze eer is vereeuwigd met een unieke gouden speld waarin een diamant vervat is, en met een kaart erbij waarop het belang ervan staat genoteerd. De erkenning, schreef L. Ron Hubbard, was “geïnspireerd door het idee dat iemand met die speld en met die kaart een situatie recht kon zetten en dat hij meer geloofd zou worden, dan anderen die voorwenden zo te handelen”.

Dhr. Hubbard legde verder uit dat de kaart en de speld iemand representeren waarvan hij uit ervaring wist dat, “ik hem zonder voorbehoud kan vertrouwen”.

Terwijl hij deze Ster van Vertrouwen aan Dhr. Miscavige gaf, merkte L. Ron Hubbard op: “Vertrouwen en vriendschap zijn dingen die in het vuur zijn gesmeed en die op het aambeeld van het leven zijn geslagen. We hebben samen veel doorgemaakt. Ik vertrouw jou zoals jij mij vertrouwt.”

Op de inscriptie op de achterkant van de kaart staat: “De persoon die deze speld draagt spreekt persoonlijk uit naam van L. Ron Hubbard.”

Deze publieke verklaring van vertrouwen was van uiterst belang omdat Dhr. Hubbard zich in het begin van 1980 uit het openbare leven terugtrok om zijn research en schrijven voort te zetten. Hij vertrouwde erop dat David Miscavige zou kunnen voldoen aan de eisen van een groeiende kerk en beweging, die een standvastig, vastberaden leiderschap nodig hadden.

OVER DAVID MISCAVIGE