RealTime

In 1982, gaf L. Ron Hubbard de handelsmerken van Dianetics en Scientology aan het Religious Technology Center (RTC) met het doel de zuiverheid van de Scientology religie voor altijd te garanderen. Door deze garantie blijft de Scientology religie beschermd tegen veranderingen in haar geschriften en toepassingen, en weten leden van de Kerk dat ze de kennis rechtstreeks ontvangen, precies zoals die werd overgedragen door Dhr. Hubbard.

RTC maakt geen onderdeel uit van de managementstructuur van de Kerk en houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken. RTC geeft de Church of Scientology International (CSI), de Moederkerk, het recht de handelsmerken te gebruiken en te doen naleven. Het is CSI die verantwoordelijk is voor het management van de Scientology religie en van de verschillende Scientology Kerken.

Door de exacte toepassing van de materialen van Dianetics en Scientology kunnen individuen niet alleen een volledig begrip van zichzelf als een spiritueel wezen verwerven, maar ook ware spirituele vrijheid. Scientologists beschouwen het behoud en de onkreukbaarheid van hun religieuze technologie – in exacte overeenstemming met de originele geschriften van de Grondlegger – als essentieel voor hun uiteindelijke redding.

Het Religious Technology Center werkt om te garanderen dat L. Ron Hubbards erfenis van de spirituele vrijheid blijft bestaan voor de toekomstige generaties. Voor miljoenen Scientologists over de hele wereld is er niets belangrijker.