RealTime

[David Miscavige] leidt mensen met zijn voorbeeld en laat tegelijkertijd dezelfde zorg zien, die je in hem ziet als mens. Ian Clarkson