RealTime

David Miscaviges strategi med at producere alle L. Ron Hubbards bøger og foredrag om Scientology på op til 50 sprog førte til en revolutionerende løsning — 100 procent digitaliserede facilitet i Amerika og Europa, bygget op fra grunden af.

Siden udgivelsen af Basics Dianetics og Scientology Bøger og Foredrag i 2007 er Scientologister strømmet ind i deres Kirker i større antal end nogensinde før. Efterspørgslen efter materialerne er vokset eksponentielt og i takt med at medlemmerne kom igennem disse bøger og foredrag voksede antallet af personer der kom ind for at lære om Scientology. Scientology religionen oplever lige nu i sandhed sin største ekspansionsperiode nogensinde med en offentlig interesse og efterspørgsel efter L. Ron Hubbards bøger og foredrag der bliver større og større i over 200 lande, 150 kulturer og på omkring 50 sprog.

For at imødekomme efterspørgslen har det været nødvendigt med faciliteter som kunne levere bøger og foredrag på ethvert sprog og i ethvert antal med tilstrækkelig hastighed og prisvenlighed — om det drejer sig om 500 eksemplarer af en titel på swahili til Uganda eller en million på engelsk. Intet traditionelt trykkeri kunne have håndteret disse ordrer — ikke med et bibliotek på 2 500 foredrag der skal reproduceres på 17 sprog. Tidsfristerne ville aldrig kunne overholdes og prisen for at trykke et relativt lille antal bøger til nogle få pionerområder kunne have været økonomisk uoverkommeligt.

Der var brug for en ny udgivelsesstrategi og under David Miscaviges ledelse blev strategien udviklet og sat i værk i starten af 2007 — før udgivelsen af Basics.

Al produktion af bøger og CD’er foregik nu internt hvilket inkluderede hele linjen fra start til distribution: trykning, omslag, prægning, laminering, kopiering af CD’er, pakning og forsendelse. Kirkens nye trykkerier ligger i nye, kæmpestore hovedkvarterer og udgør nu verdens største 100 % digitaliserede, print-on-demand faciliteter. Faciliteterne bliver jævnligt besøgt af virksomhedsledere som kommer for at observere de sofistikerede aktiviteter som modeller for innovation og effektivitet.

Det største udelukkende digitaliserede trykkeri på Jorden, Bridge Publications, ligger i en 25 600 kvadratmeter stor bygning der strækker sig en hel blok i Commerce i Californien. Alle faciliteter, fra administrative kontorer til fremstilling og distribution, er placeret under samme tag. Det er dedikeret til at gøre Scientologys Grundlægger L. Ron Hubbards værker tilgængelige overalt.

Bridge Publications fremstiller alle Dianetics og Scientology bøger, foredrag og kursuspakker til Nord- og Sydamerika, Asien og resten af verden, undtagen Europa (inkl. Storbritannien) som hører under New Era Publications der er beliggende i København i Danmark. Tilsammen kan Bridge og New Era trykke 1,3 millioner bøger og 1 million compactdisks om ugen som på et år når op på 67 millioner bøger og 52 millioner CD’er.

Med paperback-bøger og kursuspakker inkluderet i beregningen ville det samlede antal trykte sider nå herfra til månen og tilbage igen hvis man lagde dem på række, den ene efter den anden.

Over et hundrede millioner bøger og foredrag af L. Ron Hubbard blevet distribueret siden etableringen af Kirkens digitaliserede forlag.

Udstyret med sådanne faciliteter er produktionen skudt i vejret. Faktisk er over et hundrede millioner bøger og foredrag af L. Ron Hubbard blevet distribueret siden etableringen af Kirkens digitaliserede forlag. Desuden nu hvor mr. Hubbards religiøse værker er tilgængelige for enhver over hele verden har det yderligere resulteret i en komplet genopblomstring af Scientology religionen.

BRINGER SCIENTOLOGY UD TIL HELE VERDEN