RealTime

David Miscaviges strategi för att producera alla L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar om Scientology, på upp till 50 språk, ledde till en revolutionerande lösning – helt digitala publiceringsanläggningar i Amerika och Europa, byggda från grunden.

Sedan publiceringen av Grundernas böcker och föreläsningar i Dianetics och Scientology 2007, har Scientologists strömmat in i sina kyrkor i större antal än någonsin förr. Efterfrågan på material har ökat enormt, och medan församlingsmedlemmarna har gått framåt igenom dessa böcker och föreläsningar, har antalet nya människor som kommer in för att ta reda på vad Scientology handlar om också ökat. Faktum är att religionen Scientology nu upplever sin största expansion i historien, samtidigt som allmänhetens intresse för och efterfrågan på L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar har ökat i över 200 länder, 150 kulturer och på 50 språk.

För att tillgodose denna efterfrågan behövdes anläggningar för att tillhandahålla böcker och föreläsningar på varje språk, oavsett kvantitet, tillräckligt snabbt och ekonomiskt – om det så gäller 500 exemplar av en titel på swahili för Uganda, eller en miljon på engelska. Inget vanligt tryckeri hade kunnat hantera dessa beställningar – inte med en föreläsningssamling på 2 500 föreläsningar att publicera på 17 språk. Tidsramarna skulle aldrig ha kunnat uppfyllas och tryckningskostnaderna för ett relativt litet antal böcker för nya pionjärområden skulle ha inneburit ett finansiellt hinder.

En ny förlagsstrategi behövdes och under ledning av David Miscavige utvecklades denna strategi och genomfördes i början av 2007 – innan publiceringen av Grunderna.

All produktion av böcker och föreläsningar på cd etablerades internt – inklusive hela linjen från början och ända fram till distribution: tryckning, foliering, prägling, laminering, cd-produktion, paketering och frakt. Kyrkans förlagsverksamhet är nu världens största helt digitala beställningstryckeri, med sina nya enorma anläggningar. Lokalerna besöks regelbundet av industriledare som kommer för att observera dessa avancerade verksamheter som förebilder för nytänkande och effektivitet.

Världens största helt digitala tryckeri, Bridge Publications, ligger i en 25 600 kvadratmeter stor anläggning som sträcker sig över ett helt kvarter i Commerce i Kalifornien. Hela anläggningen, från administrativa kontor till tillverkning och distribution, finns under ett och samma tak. Verksamheten drivs i syfte att göra Scientologys grundare L. Ron Hubbards verk tillgängliga överallt.

Bridge Publications tillverkar alla Dianetics och Scientologys böcker, föreläsningar och kurspärmar för Nord- och Sydamerika, Asien och resten av världen, förutom Europa och Storbritannien vilka betjänas av New Era Publications i Köpenhamn. Tillsammans kan Bridge och New Era trycka 1,3 miljoner böcker och 1 miljon cd-skivor i veckan, vilket blir till 67 miljoner böcker och 52 miljoner cd-skivor om året.

Lägger man till pocketböcker och kurspärmar, skulle de tryckta sidorna – om man placerade dem efter varandra – räcka till månen och tillbaka.

Faktiskt så har över hundra miljoner av L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar distribuerats sedan etableringen av kyrkans helt digitala förlag.

Med sådana anläggningar har produktionen skjutit i höjden. Faktiskt så har över hundra miljoner av L. Ron Hubbards böcker och föreläsningar distribuerats sedan etableringen av kyrkans helt digitala förlag. Och med Mr. Hubbards alla religiösa verk nu tillgängliga för alla människor världen över, har resultatet blivit en fullständig renässans för religionen Scientology.

ATT FÅ UT SCIENTOLOGY TILL VÄRLDEN