RealTime

David Miscaviges strategi for å produsere alle L. Ron Hubbards bøker og foredrag om Scientology, på opptil 50 språk, førte til en revolusjonerende løsning – 100 prosent digitale forlagsfasiliteter i Amerika og Europa, bygd opp fra bunnen av.

Siden utgivelsen av de Grunnleggende Bøkene og Foredragene i Dianetics og Scientology i 2007 har Scientologister strømmet inn i deres Kirker i større antall enn noensinne før. Etterspørselen etter materialene har vokst eksponentielt, og i takt med at medlemmene har kommet igjennom disse bøkene og foredragene, har antallet personer som har kommet inn for å finne ut om Scientology vokst på liknende måte. Faktisk opplever Scientology religionen for tiden dens største ekspansjon noensinne, med en offentlig interesse og etterspørsel etter L. Ron Hubbards bøker og foredrag som vokser i over 200 land, 150 kulturer og på 50 språk.

Å imøtekomme den etterspørselen krevde fasiliteter som kunne levere bøker og foredrag på et hvilket som helst språk og i et hvilket som helst antall, med tilstrekkelig hastighet og prisvennlighet – uansett om det dreier seg om 500 eksemplarer av en tittel på swahili til Uganda eller en million på engelsk. Intet tradisjonelt trykkeri kunne ha håndtert disse bestillingene – ikke med 2500 forskjellige foredrag reprodusert på 17 språk. Tidsfristene ville aldri kunne overholdes, og prisen for å trykke et relativt lite antall bøker til noen få pionerområder, ville ha vært finansielt uoverkommelig.

Det var bruk for en ny forlagsstrategi, og under David Miscaviges ledelse ble strategien utviklet og satt i verk i starten av 2007 – før utgivelsen av Grunnsteinene.

All produksjon av bøker og CD-er foregikk nå internt, hele linjen fra start til distribusjon: trykking, omslag, preging, laminering, kopiering av CD-er, pakking og forsendelse. Kirkens nye forlag ligger i nye kjempestore hovedkvarterer og utgjør nå verdens største 100 % digitale trykk-etter-behov-fasiliteter. Fasilitetene blir jevnlig besøkt av ledere innen bransjen som kommer for å observere de sofistikerte operasjonene som modeller for innovasjon og effektivitet.

Bridge Publications, det største fullstendig digitale forlagshuset på jorden, huses i en 25 600 kvadratmeters fasilitet som dekker et helt kvartal i City of Commerce i California. Alle fasilitetene, fra administrative kontorer til produksjon og distribusjon, er alt under ett tak. Foretaket er viet til å gjøre Scientologys Grunnlegger L. Ron Hubbards verker tilgjengelige overalt.

Bridge Publications produserer alle Dianetics og Scientology bøker, foredrag og kurspakker for Nord- og Sør-Amerika, Asia og resten av verden, unntatt Europa (inkl. Storbritannia), som forsynes av New Era Publications som ligger i København, Danmark. Tilsammen kan Bridge og New Era trykke 1,3 millioner bøker og 1 million CD-er i uken, tilsvarende en årlig produksjon på 67 millioner bøker og 52 millioner CD-er.

Hvis vi inkluderer paperback-bøker og kurspakker, ville det samlede antallet trykte sider, hvis man legger de etter hverandre, nå herfra til månen og tilbake igjen.

Over ett hundre millioner av L. Ron Hubbards bøker og foredrag har blitt distribuert siden opprettelsen av Kirkens digitale forlag.

Utstyrt med slike fasiliteter har produksjonen skutt i været. Det er et faktum at over ett hundre millioner av L. Ron Hubbards bøker og foredrag har blitt distribuert siden opprettelsen av Kirkens digitale forlag. Dessuten, med L. Ron Hubbards religiøse verker nå tilgjengelige for alle verden over, har det resultert i intet mindre enn en full gjenoppblomstring av Scientology religionen.

BRINGER SCIENTOLOGY UT TIL HELE VERDEN