RealTime

דיוויד מיסקביג' מביא את הטכנולוגיה של מר האברד לעולם בדיוק כמו שהיא אמורה להיות. טום קאמינס

טקסט וידיאו:

יש לי הזדמנות לראות אותו, את מר מיסקביג' ברחבי העולם, ובכל האירועים השונים שיש לנו כשאנחנו חוגגים את ההתרחבות, הפתיחה של ארגונים חדשים, וכל השאר. ותאמין לי, שוב ושוב, המכנה המשותף זה הזמן שהוא מקדיש כדי לומר "זהו זה. עצור את היום העמוס שלי, האנשים שגרמו לזה לקרות, הם צריכים לקבל וידוע". והוא, אתה יודע, אני, אני לא יכול ... מעולם לא ראיתי מנהיג שאמר למעשה "זהו זה, תבטלו את לוח הזמנים שלי, תעצרו את העולם. תעצרו אותו, כי אני הולך להודות להם".

יש לו חוש הומור מדהים. יש לו כזה "הבנתי אותך", אתה יודע. אתה יודע, אתה עוצר וחושב על זה. אני מתכוון, יש לך, שוב, את כל האחריות הזו, אלפי אנשים שמדווחים לך, יש לך ארגון ענק, בכל יבשת ובכל המדינה ואני מתכוון, אוי אלוהים! הלחצים, כן, שנובעים מזה. ועם זאת, להיות למעשה מסוגל להיות רגוע מספיק ונינוח, שהוא יכול למעשה... להקניט אותך, אתה יודע. ולעשות לך חיים קשים, אתה יודע, ואתה חושב "אוקיי, זה אמיתי או מה?" אתה לא ממש בטוח, אתה יודע – "אוקיי, האם הוא עובד עליי? האם הוא רציני?" ואתה, "אלוהים, הוא קלט אותי!"

והסיבה שאני מוצא כזו גדוּלה במר מיסקביג' היא שהוא נשאר נאמן ל-'מקור' של הדת שלנו. אתה לא רואה אותו משנה, מסלף, מוסיף את דעותיו האישיות או שום דבר כזה. וכשאתה רואה אותו מקבל וידועים והם מתחילים להיות בכמות מסוימת, אתה רואה אותו מיד מעביר אותם לל.ר.ה עצמו. הוא לא הופך את עצמו לחשוב. העבודה שהוא עושה היא הדבר שהוא הופך לחשוב.

זה כמעט מביך כי כולנו בני אדם, נכון? והוא בן אדם, אבל לראות מישהו עובד ומתפקד ברמה כזו סופר-אנושית גבוהה, אתה חושב ״אוקיי, וואו. הרף הועלה!" ואתה יודע, אתה חש יראת כבוד. אתה חש יראת כבוד איך מישהו יכול להמשיך בקביעות ליצור את הרמות הגבוהות האלה של שלמות שוב ושוב ושוב. כי כולנו שואפים לזה. אני לא מכיר אף אחד שלא. אבל לראות מישהו עושה את זה שוב ושוב, אתה חושב ״וואו! מי זה האדם הזה?!"

הוא מביא את הטכנולוגיה של מר האברד לעולם בדיוק כמו שהיא אמורה להיות. והעולם מגיב וזה מה שחשוב. העולם מגיב כי הוא יודע מהי האמת כשהוא רואה אותה, הוא יודע מהי אהבה כשהוא רואה אותה, הוא יודע מהי אדיבות כשהוא רואה אותה, הוא יודע מתי מישהו אינו אינטרסנט, אלא עושה את זה כי זה צריך להיעשות. והעולם מגיב.