RealTime

Példaként nézek David Miscavige-re mint vezetőre..., aki végtelen együttérzéssel, érdeklődéssel és törődéssel viseltetik az embertársai és a csoportja iránt. Karen Dale