RealTime

David Miscavige a Tudás Aranykora beteljesülésének történelmi jelentőségű bejelentésén 2009-ben.
A Scientology vallás központi írásainak, Az Alapok-könyvek és -előadások kiadásának mérföldkő jelentőségű bejelentése 2007-ben.
David Miscavige bejelenti L. Ron Hubbard kongresszusi előadásainak kiadását 2005-ben.

Megállás nélkül dolgozott L. Ron Hubbard szándékának előmozdításán, hogy a Dianetics és a Scientology összes írását és előadását minden nyelven elérhetővé tegye az összes ember számára. Mivel L. Ron Hubbardnak az elméről és a szellemről szóló művei több mint 75 millió szót és mintegy 2500 hangszalagra rögzített előadást tesznek ki, e művek rendszerezése, helyreállítása, lefordítása és kiadása ijesztően nagy feladat volt. Ám 2009 végére befejeződött az a 25 éves vállalkozás, amely a Dianetics és a Scientology összes anyagának helyreállítására irányult, és most először a Scientology írásainak egésze elérhetővé vált, méghozzá pontosan abban az időrendi sorrendben, ahogyan eredetileg L. Ron Hubbard létrehozta őket. A projektre és a projekt során helyreállított művekre együtt mint a „Tudás Aranykorára” hivatkozunk.

A „Tudás Aranykora” kibontakozásának alapjául Az anyagok útmutató táblázata, egy átfogó útmutató, szolgált, amelynek létrehozását még L. Ron Hubbard szorgalmazta, és amelyet David Miscavige valósított meg. Ez illusztrált formában ábrázolja L. Ron Hubbard írott és szalagra rögzített anyagainak időrendi sorrendjét, valamint egymáshoz való viszonyukat. Mindent összevéve a Tudás Aranykora a Scientology történetének leghosszabb programja a Scientology írásainak ellenőrzésére és helyreállítására.

A HELYREÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIA HATÁRAINAK KITÁGÍTÁSA

Bár L. Ron Hubbard előadásait korábban már összegyűjtötték a világ minden részéről, és archívumba helyezték, az eredeti felvételek egy részének gyenge minősége és az eredeti szalagok leromlása jelentős akadályt képzett a tömeges sokszorosítás útjában. Következésképpen a projekt ezeknek az előadásoknak a helyreállítására csak akkor vált lehetségessé, amikor a számítógépes és a digitális technológia elért egy bizonyos fejlettségi szintet. David Miscavige e projekt minden lépését nagy figyelemmel kísérte.

L. Ron Hubbard előadásainak megmentésére David Miscavige saját helyreállítási technológiát fejlesztett ki az egyháznak, és létrehozta a világ egyik legfejlettebb hangrestaurálási stúdióját. Ezt követően felügyelte mind a 2500 szalagon rögzített előadás helyreállítását és megőrzését.

Emellett több ezer órát szentelt annak biztosítására, hogy minden szó pontosan megfeleljen L. Ron Hubbard eredeti műveinek, és hogy felvett előadásairól átirat és másolat készüljön, és az előadások mindenhol elérhetők legyenek. Hiszen a Scientologist-ok csak így tudják a vallásukat tiszta és megváltoztatás nélküli formájában, időrendi sorrendben tanulni.

David Miscavige
A Religious Technology Center Vezetőtestületének Elnökeként David Miscavige feladata gondoskodni arról, hogy tisztán és helyesen használják a Dianetics és a Scientology technológiáját, ahogy azt L. Ron Hubbard 75 millió írott és elmondott szóban megörökítette.

A SCIENTOLOGY ANYAGAI IRÁNTI IGÉNY KIELÉGÍTÉSE

A Tudás Aranykora helyreállítási programjának nem kevésbé fontos része volt az Egyház történetének legnagyobb fordítási projektje, amelynek eredményeként ötven nyelven elérhetővé tették a Dianetics és a Scientology összes kezdőkönyvét, a könyvek és előadások átfogóbb halmazát pedig tizenhét nyelven.

Ezeknek az anyagoknak a puszta mennyisége és sokfélesége miatt egy kiadói stratégiára is szükség volt, hogy az anyagok előállítása minden nyelven és bármekkora mennyiségben veszteség nélkül megvalósítható legyen, példányszámtól függetlenül. Ezt a stratégiát David Miscavige dolgozta ki, és ezt valósítja meg a Bridge Publications Los Angelesben, és a New Era Publications Koppenhágában. Ezek a szervezetek együtt az egyetlen „házon belüli”, teljesen digitális, igény szerinti nyomtatásra képes kiadói tevékenységet jelentik a világon, és hetente összesen 1,3 millió könyv és 1 millió CD előállítására képesek.

A FORDULÓPONT

A Tudás Aranykora projekt lezárása lehetővé tette a következő jelentős előrelépést, amely valójában az igazi fordulópont volt a Scientology vallás történetében. Ez a „Tech Aranykora” névvel illetett új stratégia monumentális elindítása volt.

Ez nem kevesebbet jelent, mint teljes garanciát, hogy a Dianetics és a Scientology képzés és processing (lelki tanácsadás) 100 százalékosan megfelel L. Ron Hubbard útmutatásainak és összes művének, bármilyen változtatás nélkül. Ennek eredményeként a Scientologist-ok előtt szélesre tárultak a szellemi haladás kapui, és az út járhatóbbá vált, mint korábban bármikor a történelemben.

Ahhoz, hogy megvalósítsa a Tech Aranykorát, David Miscavige személyesen nézett át minden eredeti L. Ron Hubbard-írást, kiadványról kiadványra, szóról szóra, vesszőről vesszőre haladva. Gondoskodott a Scientology szellemi technológiáját tartalmazó új tanfolyamok tucatjainak kifejlesztéséről és összeállításáról; 2400 oldalnyi írás ellenőrzéséről, hogy pontosan megfelelnek-e az L. Ron Hubbard által leírtaknak; a szolgáltatással kapcsolatos összes adminisztratív policy-ről (irányelv) e tanfolyamok alkalmazására és garanciaként arra, hogy mindez standard is marad; illetve nagyszabású referenciaművek kiadásáról, amelyeket L. Ron Hubbard konkrétan megjelölt, de amelyek korábban még soha nem lettek összeállítva.

Ennek megvalósulása több tízezer munkaóra betetőzése volt, amit az írások és a szalagon rögzített előadások felülvizsgálatával töltött, örökre megszüntetve annak lehetőségét, hogy illetéktelen hozzáadásokkal, kihagyásokkal és más változtatásokkal megváltoztassák L. Ron Hubbard műveit.

Ennek jelentősége a Scientologist-ok számára óriási:

  • Alaposabban és gyorsabban tudnak kiképződni a vallásuk anyagaiból.
  • Hibátlan és gyors haladást érhetnek el a lelki tanácsadásban.
  • És teljesen biztosak lehetnek abban, hogy minden írott anyag és eljárásmód 100 százalékosan helyes és standard.

A Dianetics és a Scientology összes anyagának helyreállítása, legyártása és széles körű terjesztése a Tudás Aranykora és a Tech Aranykora révén David Miscavige munkájának mindent betetőző eredménye. Ez vezetett el a Scientology reneszánszához, és ez fogja megőrizni a Scientology vallást az örökkévalóságnak.

DAVID MISCAVIGE-RŐL